Học viện tiếng NgaGIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Học viện ngôn ngữ – Văn học Trung Quốc Tiến tu sinh phổ thông Đào tạo ngắn hạn tiếng Hán, kết thúc khóa học sinh viên được cấp chứng nhận thành tích.
Sinh viên hệ đại học Tên chương trình đào tạo: Chuyên ngành ngôn ngữ Hán
Nghiên cứu sinh thạc sĩ Tên chương trình đào tạo 01: Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế.

Tên chương trình đào tạo 02: Nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành văn học so sánh và văn học thế giới.

Tên chương trình đào tạo 03: Nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành văn học cổ đại Trung Quốc

Tên chương trình đào tạo 04: Nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ – Văn tự Hán

Tên chương trình đào tạo 05:Nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ và ngôn ngữ học ứng dụng

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Tên chương trình đào tạo: Nghiên cứu sinh tiến sĩ văn học so sánh và văn hóa đa vùng miền
Chương trình đặc biệt Ban dự án trung tâm bồi dưỡng – đào tạo tiếng Hán phụ trách công tác quản lý giáo dục của các chương trình bồi dưỡng – đào tạo mang tính đặc thù dành cho lưu học sinh. Có thể căn cứ vào các nhu cầu riêng của các đơn vị và cá nhân mà tổ chức các lớp riêng lẻ; tự thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện của mình; sắp xếp, điều chỉnh thời gian đào tạo; mở các khóa học đặc biệt…
Học viện kinh doanh quốc tế Các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: 1.Tiến tu sinh phổ thông (không cấp học vị) :Nghiên cứu thương mại Trung Quốc

2.Sinh viên đại học: Thương mại quốc tế, marketing quốc tế, tiền tệ quốc tế, thương mại Trung Quốc

3.Nghiên cứu sinh thạc sĩ: Thương mại Trung Quốc và quan hệ quốc tế

Pháp luật— Thương mại Trung Quốc và quan hệ quốc tế

Khoa học và kỹ năng quản lý —Thương mại quốc tế

Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc
  1. Cử nhân đại học hệ chính quy

Sinh viên tốt nghiệp được cấp học vị cử nhân đại học chuyên ngành kinh tế học:  Kinh tế và thương mại quốc tế, tiền tệ học

Sinh viên tốt nghiệp được cấp học vị cử nhân đại học chuyên ngành quản trị học:kế toán học, quản lý công thương, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, quản lý thông tin và hệ thống thông tin

2. Thạc sĩ hệ chính quy:Kinh tế quốc tế và quan hệ quốc tế

HỌC VIỆN ANH NGỮ Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy: Chuyên ngành:Ngôn ngữ – văn học Anh, phiên dịch tiếng Anh
Chương trình đào tạo thạc sĩ hệ chính quy Chuyên ngành:Ngôn ngữ – văn học Anh (Văn học Anh – Mỹ, Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng, nghiên cứu Hoa Kỳ, nghiên cứu Anh, nghiên cứu nghiên cứu Canada, nghiên cứu Ireland), phiên dịch học, thạc sĩ phiên dịch MTI.
Chương trình đào tạo tiến sĩ hệ chính quy Chuyên ngành: Ngôn ngữ – Văn học Anh (Văn học Anh- Mỹ, Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng, nghiên cứu Hoa Kỳ, nghiên cứu châu Âu và liên minh châu Âu, giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu văn hóa, phiên dịch học
Chương trình nghiên cứu Trung Quốc Các môn học: Phật giáo và văn hóa Trung Quốc, Đọc và tìm hiểu các tác phẩm kinh điển về tư tưởng Trung Quốc, Văn học đương đại và hiện đại Trung Quốc, Trung Quốc qua lăng kính điện ảnh, Kinh tế chính trị Trung Quốc đương đại, Nhập môn chính trị Trung Quốc đương đại, So sánh văn minh Trung – Tây.
Học viện Quan hệ quốc tế Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành “ngoại giao học” dành cho lưu học sinh.
Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành “Trung quốc đương đại và quan hệ đối ngoại” dành cho lưu học sinh.
Học viện tiếng Nga Tiến tu sinh phổ thông Chuyên ngành:Nga ngữ, phiên dịch
Tiến tu sinh cao cấp Chuyên ngành:“Phiên dịch – lý luận và thực tiễn”, Hán ngữ – Nga ngữ
Cử nhân đại học Chuyên ngành:Nga ngữ
Nghiên cứu sinh thạc sĩ Chuyên ngành:Tiếng Nga hiện đại, văn học Nga, văn hóa xã hội Nga, thạc sĩ chuyên ngành phiên dịch(MTI)
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Chuyên ngành:Tiếng Nga hiện đại, văn học Nga, văn hóa xã hội Nga, quan hệ quốc tế.
Học viện Á – Phi Tiến tu sinh phổ thông Chuyên ngành:tiếng Thái, tiếng Malaysia, tiếng Hàn quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Việt Nam, tiếng Miến Điện, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Swahili, tiếng Indonixia, tiếng Simhala, tiếng Hausa, tiếng Hebrew, tiếng Persian (Ba tư), tiếng Hindi, tiếng Urdu.
Tiến tu sinh cao cấp Chuyên ngành:“Phiên dịch – Lý luận và thực tiễn”(dịch Hán – Hàn; Hán – Việt, Hán – Lào, Hán – Miến Điện, Hán – Thái, Hán – Malaysia, Hán – Simhala, Hán – Thổ Nhĩ Kỳ, Hán – Swahili)
Cử nhân Chuyên ngành:tiếng Thái, tiếng Malaysia, tiếng Hàn quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Việt Nam, tiếng Miến Điện, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Swahili, tiếng Indonixia, tiếng Simhala, tiếng Hausa, tiếng Hebrew, tiếng Persian (Ba tư), tiếng Hindi, tiếng Urdu.
Nghiên cứu sinh Chuyên ngành:Ngôn ngữ – Văn hóa Á Phi (Tiếng Thái, tiếng Malaysia, tiếng lào, tiếng Hàn quốc):gồm Ngôn ngữ nước ngoài, văn học nước ngoài, Phiên dịch- Lý thuyết và thực tiễn, nghiên cứu văn hóa một nước cụ thể
Khoa Đức ngữ “Chương trình đào tạo học vị thạc sĩ song ngành German học Văn hóa Trung – Đức” được mở liên thông với các trường đại học Nam Kinh, đại học Göttingen, mỗi năm chiêu sinh 10 nghiên cứu sinh thạc sĩ Trung – Đức, năm thứ nhất học tại đại học Göttingen, năm thứ hai học tại đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh hoặc đại học Nam Kinh, học viên tốt nghiệp được cấp đồng thời hai bằng thạc sĩ Trung Quốc và Đức.
Học viện Pháp ngữ Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Luật thương mại Trung Quốc và luật giao dịch thương mại quốc tế” Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh(LLM in Chinese Business and Commercial Law of Beijing Foreign Studies University)
Học viện phiên dịch cao cấp Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Trung quốc học quốc tế”
Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc học quốc tế Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Trung quốc học quốc tế”
Học viện đào tạo trực tuyến, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Trung quốc học quốc tế”
Trung tâm nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ Trung Quốc Đã ký kết hợp tác đào tạo với Học viện giáo dục Đại học Luân Đôn Anh, đại học Sheffield Anh quốc, đại học Auckland New Zealand.
Chương trình “Hán học mới của học viện Khổng Tử” Chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ Trung quốc và nước ngoài, chương trình đào tạo học vị tiến sĩ tại Trung Quốc dành cho người nước ngoài, chương trình tham quan “Tìm hiểu Trung Quốc” dành cho các học giả; chương trình Lãnh đạo thanh niên tiên tiến, chương trình hỗ trợ xuất bản, chương trình Hội nghị quốc tế.

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường