Danh sách lãnh đạo đương chức

Wang Dinghua

Bí thư Đảng uỷ
GS.TS. Lịch sử giáo dục nước ngoài

Peng Long

Hiệu trưởng- Đảng viên
Tiến sĩ vật lí, giáo sư kinh tế học, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ.

Hu Zhigang

Phó Bí thư Đảng uỷ
Tốt nghiệp từ Khoa Giáo dục Đại học Sư phạm Bắc Kinh

Yan Guohua

Phó hiệu trưởng - Đảng viên
Tiến sĩ kinh tế học giáo dục

Yuan Jun

Phó hiệu trưởng
GS.TS. Văn học (Báo chí-Tuyên truyền) /  Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ

Jia Dezhong

phó hiệu trưởng- Đảng viên
Tiến sĩ luật ( chính trị học)- nghiên cứu viên

Jia Wenjian

Phó hiệu trưởng- Đảng viên
Giáo sư tiến sỹ triết học, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Sun Youzhong

Phó hiệu trưởng
Giáo sư tiến sỹ, giáo viên hướng dẫn tiến sỹ

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Số điện thoại văn phòng lưu học sinh
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại phòng công tác Viện Khổng Tử
0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Số điện thoại ban giám hiệu nhà trường