Lớp hè quốc tế năm 2016 của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU) sắp khai giảng

    Để sớm thực hiện mục tiêu xây dựng trường thành đại học ngoại ngữ hàng đầu thế giới với những đặc sắc rõ ràng, nâng cao trình độ quốc tế hoá trong việc bồ...Read More

British Council Inspects Beijing’s First IELTS Test Center

Three officers from British Council, Mark Walker, Tim Hood, and Tiffany You visited Beijing Foreign Studies University (BFSU) on October 31 and met with univers...Read More