อธิการบดีเผิงหลงนำคณะเยือนประเทศปานามา เอกวาดอร์และอาร์เจนตินา

เมื่อวันที่ 13 ถึง 21 กันยายน อธิการบดีเผิงหลง เดินทางไปยังประเทศปานามา เอกวาดอร์ และอาร์เจนตินา เพื่อเยือนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศแถบละตินอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัยปานามา มหาวิทยาลัยเกวงกาเอกวาดอร์ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเอกวาดอร์ มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอาร์เจนตินา มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส มหาวิทยาลัยธุรกิจ UADE เป็นต้น โดยการเยือนในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ความร่วมมือหลายฉบับ อีกทั้งยังเข้าพบเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศปานามาและเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศเอกวาดอร์

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]