พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการจัดบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”

เช้าวันที่18 เม.ย.พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”จัดขึ้น ณ หอสมุด เผิงหลงอธิการบดีGrigorPorozhanovเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีและดำเนินการเปิดป้ายศูนย์วิจัย

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]