มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้รับอนุญาตเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 18 หลักสูตร ส่งผลให้มีการสอนต่างประเทศถึง 98 ภาษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการศึกษาธิการประกาศผลการพิจารณาและอนุญาตเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (เป่ยว่าย) ดำเนินการยื่นเรื่องในครั้งนี้และผ่านการประเมินผลจากกระทรวงการศึกษาธิการและจะเปิดหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ ดังนี้ ภาษาดิเวฮิ ภาษาเตตุม ภาษาดารี ภาษาคินยาวันดา ภาษาเซโซโท ภาษาคิรุนดี ภาษาชวา ภาษาซังโกะ ภาษาฟิจิ ภาษามักอันซี ภาษานีวเว ภาษาบิสลามา ภาษาเมารีหมู่เกาะคุก ภาษาลักเซมเบิร์ก ประวัติศาสตร์โลก การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และศิลปะการละคร

ทั้งนี้ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันเป่ยว่ายมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 115 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 97 หลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศถึง 98 ภาษา หลักสูตรการแปลและล่าม และหลักสูตรที่นอกเหนือจากการสอนภาษาต่างประเทศ 17 หลักสูตร

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]