อธิการบดีเผิงหลงเข้าร่วมการประชุมกลไกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสูงจีน-ฝรั่งเศสครั้งที่ 4

เช้าวันที่ 24 พฤษจิกายน การประชุมกลไกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสูงจีน-ฝรั่งเศสครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ท่านหลิวเหยียนตง รองนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนและท่านฌอง-อีฟส์ เลอ ดริออง(Jean-Yves Le Drian) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศสเป็นองค์ประธานควบคุมดูแลการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันในฐานะที่เป็นประธานสองฝ่ายของกลไกนี้ ท่านเผิงหลง อธิการบดีBFSUได้เข้าร่วมการประชุมและพิธีการมอบรางวัลการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสของเครือข่ายโทรทัศน์นานาชาติของจีน(CGTN)ครั้งแรก

ในระหว่างการประชุม ท่านหลิวเหยียนตงกับท่านฌอง-อีฟส์ เลอ ดริอองได้ลงนามแถลงการณ์ร่วม และเป็นประจักษ์พยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 7 ฉบับซึ่งครอบคลุมถึงข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือก่อตั้งสถาบันขงจื่อด้านธุรกิจการค้าแห่งสถาบันการพาณิชย์ระดับสูงยุโรป(ESCP)ที่ลงนามโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อและสถาบันการพาณิชย์ระดับสูงยุโรป(ESCP)ของประเทศฝรั่งเศส ตามข้อตกลงฉบับนี้ BFSUจะรับหน้าที่ก่อตั้งสถาบันขงจื่อด้านธุรกิจการค้าแห่งสถาบันการพาณิชย์ระดับสูงยุโรป(ESCP)

ในพิธีการมอบรางวัลการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสของเครือข่ายโทรทัศน์นานาชาติของจีน(CGTN)ครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ท่านหลิวเหยียนตงกับท่านฌอง-อีฟส์ เลอ ดริอองได้มอบรางวัลชนะเลิศให่แก่นางสาวจางปี้ซือ ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันครั้งนี้และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2015 จากคณะภาษาฝรั่งเศสของBFSU ในฐานะที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นของกลไกการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับสูงจีน-ฝรั่งเศส การแข่งขันภาษาฝรั่งเศสเป็นการแข่งขันขนาดใหญ่สำหรับชาวจีนที่รู้ภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนและค้นพบบุคลากรด้านภาษาฝรั่งเศส ส่งเสริมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศและเขตแคว้นต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นอกจากนางสาวจางปี้ซือคว้ารางวัลชนะเลิศแล้ว นางสาวจางซูเหวิน นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2016 ของคณะภาษาฝรั่งเศสได้คว้าอันดับที่ 5 และนางสาวหม่าฟาง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตการแปลและการล่าม(MTI)รุ่นปีการศึกษา 2015 ได้คว้าอันดับที่ 8

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]