เลขาธิการหันเจิ้นนำคณะผู้แทนเยือนประเทศเม็กซิโก

ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม หันเจิ้น-เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำคณะผู้แทนไปเยือนมหาวิทยาลัยการบริหารด้วยตนเองแห่งรัฐเม็กซิโก (National Autonomous University of Mexico) คณะผู้แทนได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติจีน-เม็กซิโกครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งและมหาวิทยาลัยการบริหารด้วยตนเองแห่งรัฐเม็กซิโกร่วมจัดขึ้น นายหันเจิ้นยังได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดศูนย์วิจัยประเทศจีน ระหว่างการเดินทางนี้คณะผู้แทนยังมีการปรึกษาหารือกันกับบุคลากรจากฝ่ายมหาวิทยาลัยการบริหารด้วยตนเองแห่งรัฐเม็กซิโกและสำนักพิมพ์มของหาวิทยาลัยการบริหารด้วยตนเองแห่งรัฐเม็กซิโก ได้ต่อสัญญาหรือลงนามข้อตกลงความร่วมมือหลายประการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]