มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งจัดพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาปริญญาโทรุ่นปี 2017

เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งจัดพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาปริญญาโทรุ่นปี 2017 ปีนี้มีนักศึกษาปริญญาโทสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 898 คน

必选2—研究生毕业典礼配图

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]