สถาบันการเรียนการสอน

___

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

[email protected]งชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]