วารสารวิชาการ

วารสารเฉพาะด้านที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประจำ

การศึกษาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (วารสารหลัก)
วรรณกรรมต่างประเทศ (วารสารหลัก)
ฟอรั่มระหว่างประเทศ (วารสารหลัก)
การเรียนการสอนภาษารัสเซียในจีน
การเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาฝรั่งเศส
การเรียนภาษารัสเซีย
การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษารัสเซีย
การศึกษาจีนในนานาชาติ
การเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]