วารสารวิชาการ

วารสารเฉพาะด้านที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประจำ

การศึกษาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (วารสารหลัก)
วรรณกรรมต่างประเทศ (วารสารหลัก)
ฟอรั่มระหว่างประเทศ (วารสารหลัก)
การเรียนการสอนภาษารัสเซียในจีน
การเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาฝรั่งเศส
การเรียนภาษารัสเซีย
การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษารัสเซีย
การศึกษาจีนในนานาชาติ
การเรียนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

[email protected]งชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]