Giving to bfsu

มูลนิธิทางการศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 โดยเป็นมูลนิธิของเอกชน วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ รับการบริจาคมาดำเนินการให้ทุนช่วยเหลือทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทางมูลนิธิได้รับการบริจาคจากองค์กรด้านสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานวิสาหกิจ องค์กรทางสังคมและจากความสมัครใจของบุคคลภายนอก ทรัพย์สินของมูลนิธินำไปใช้ในการสนับสนุนการพัฒนากิจการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ให้รางวัลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ยอดเยี่ยม ให้เงินทุนช่วยเหลือทางการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยการเรียนการสอนและการตีพิมพ์ผลงานการประพันธ์ ช่วยเหลือนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ช่วยเหลือคณาจารย์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งในการเข้าร่วมในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศและการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ บริจาคให้แก่โครงการพิเศษตามความเห็นและความประสงค์ของผู้บริจาค

ทางมูลนิธิมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิจะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานต่างๆ องค์กรทางสังคมและบุคคลในวงการต่าง ๆ ของสังคม

ช่องทางการติดต่อ:

เบอร์โทรศัพท์ : 0086-10-88810271, 0086-10-88817794

โทรสาร : 0086-10-88810192

อีเมลล์ : [email protected]

ที่อยู่เว็บไซต์ : jjh.bfsu.edu.cn

ที่อยู่ : ห้อง 501A, 501B, 501D ชั้น 5 ตึกภาษาอาหรับ วิทยาเขตตะวันออก

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่
เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง รหัสไปรษณีย์ 100089

ช่องทางการบริจาค

บัญชีเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศ : ธนาคารแห่งประเทศจีน

ชื่อบัญชี : มูลนิธิทางการศึกษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
( เป่ยจิงว่ายกั๋วยวี่ต้าเซวี๋ยเจี้ยวยวี้จีจินฮุ้ย )

ธนาคารที่เปิดบัญชี : ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาจือชุนลู่

เลขที่บัญชี : 320756782480

 

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]