วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก

ภาษาและวรรณกรรมอังกฤษ
ภาษาและวรรณกรรมรัสเซีย
ภาษาและวรรณกรรมฝรั่งเศส
ภาษาและวรรณกรรมเยอรมัน
ภาษาและวรรณกรรมญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณกรรมสเปน
ภาษาและวรรณกรรมอาหรับ
ภาษาและวรรณกรรมยุโรป
ภาษาและวรรณกรรมเอเชียและแอฟริกา
ภาษาและการประยุกต์ใช้ภาษาต่างประเทศ
การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบ
การล่ามและการแปล
ยุทธศาสตร์และการวางแผนด้านภาษา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
เอเชีย-อัฟริกาศึกษา
การบริหารภูมิภาคและกฎหมายระหว่างประเทศ
การจัดการภูมิภาคและธุรกิจระหว่างประเทศ
การศึกษาภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สารสนเทศระหว่างประเทศ

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]