ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

____

เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

0086-10-88816715
[email protected]
สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]
ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

0086-10-88816540
[email protected]
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0086-10-88816215
[email protected]