พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการจัดบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”

เช้าวันที่18 เม.ย.พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยบัลแกเรียและการบรรยายสาธารณะ “ประธานหมุนเวียนแห่งสหภาพยุโรป”จัดขึ้น ณ หอสมุด เผิงหลงอธิการบดีGrigorPorozhanovเอกอัครราชท...Read More

มหาวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศแก่ สุมาทิพารา รองประธานรัฐสภาศรีลังกานักศึกษาระดับปริญญาเอกของ “โครงการจีนศึกษาขงจื่อ”

เช้าวันที่17เม.ย.มหาวิทยาลัยจัดพิธีปฐมนิเทศให้แก่สุมาทิพารา(ThilangaSumathipala)รองประธานรัฐสภาศรีลังกา นักศึกษาระดับปริญญาเอกของ “โครงการจีนศึกษาขงจื่อ”เผิงหลง...Read More