ผิงหลง อธิการบดีมหาวิทยาลัยได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื่อนานาชาติครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม การประชุมสถาบันขงจื่อนานาชาติครั้งที่ 12 ได้จัดขึ้นในเมืองซีอัน หัวข้อของการประชุมในครั้งนี้คือ “ลงลึกความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมในการ...Read More

การประชุมประจำปี 2017 ของสถาบันขงจื่อต่างประเทศได้จัดขึ้นโดยมีเป่ยว่ายเป็นเจ้าภาพจัดงาน

เมื่อตอนช้าววันที่ 9 เดือนธันวาคม  การประชุมประจำปี 2017 ของสถาบันขงจื่อต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยเป่ยว่ายได้จัดพิธีเปิดงานในตึกรองของตึกบริหาร การจัดการประชุมประจ...Read More