Forskningscentrum

 

Nationellt forskningscentrum för främmande språk
Centrum för central och östeuropeiska studier
Centrum för japanska studier
Centrum för brittiska studier
Centrum för kanadensiska studier
Nationellt forskningscentrum för tvåspråkighet
Pekings centrum för kulturutbyte och världskultur
Centrum för spridning av kinesisk kultur
Centrum för språktest i främmande språk
Centrum för världshistoria
Pekings centrum för japanska studier
Nationellt forskningscentrum för internationell sinolog
Pekings centrum för japanska studier
Nationellt forskningscentrum för internationell sinolog
Centrum för utländsk litteratur
Institutet för internationella studier
Centrum för världens språk och litteratur
Centrum för offentlig diplomati
Centrum för FN och internationell organisation
Centrum för kinesisk och utländsk anti-korruption
Institutet för högre utbildning
BFSU:s centrum för lagstiftning inom utbildning
Centrum för afrikanska språk och kulturstudier
Forskningscentrum för Sidenvägen
BFSU:s centrum för immaterialrätt
BFSU:s Zayed centrum för arabiska språk och islamiska studier
Centrum för tysk kultur
Centrum för det ryska språket
Centrum för internationell konfliktlösning
Centrum för amerikansk och brittisk juridik
BFSU Off-campus Law Training Base
BFSU:s centrum för kanadensiska studier
BFSU:s centrum för belgienfranska studier
Centrum för Quebec-studier
BFSU: centrum för schweiziska studier
Centrum för översättning
Centrum för relationerna mellan öst och väst
Centrum för globala genusstudier
Centrum för affärsengelska
Centrum för kulturellt utbyte
Centrum för institutionella och industristudier
Forskningscentrum för företagsorganisation och strategi
Centrumför förvaltningsvetenskap
Forskningscetrum för nationalekonomi
Institutet för internationell ekonomi
Centrum för G20-studier
Centrum för Mellan- och Östeuropa
Centrum för finska studier
Nationellt forskningscentrum för online-utbildning av främmande språk
Centrum för västasiatiska och afrikanska studier
Centrum för sydöstasiatiska studier
Centrum för syd- och nordkoreanska studier
Forskningscetrum för undervisning i koreanska
Centrum för sydasiatiska studie
Sirindhorn-institutet för språk och kultur
Forskningscentrum för malay
Forskningscentrum för kinesisk och amerikansk litteratur
Centrum för engelska och internationella studier inom lingvistik och tillämpad lingvistik
Centrum för engelsk och amerikansk litteratur
Centrum för amerikanska studier
Centrum för översättning
Centrum för brittiska studier
Centrum för australienska studier
Centrum för irländska studier
Centrum för kanadensiska studier
Centrum för internationell kommunikation
Centrum för engelska och internationella studier inom interkulturella studier
Centrum för migration och transnationella studier
Centrum för engelska och internationella studier inom fakultetsutveckling och forskning
Institutet för världsekonomi
Institutet för filosofi och kultur
BFSU:s centrum för Yijing och Konfucius studier
Centrum för kulturindustri
Informationscentrum för internationell utbildning i kinesiska
Centrum för litteraturhistoria och interkulturella studier
BFSU:s forskning- och utvecklingscentrum för internationell utbildning i kinesiska
Forskningscentrum för engelska med speciell inriktning
Centrum för kinesisk och kanadensisk kultur och utbyte
Centrum för Sri Lanka
Centrum för Indonesien
Centrum för latinskt språk och kultur
Centrum för Polen
Centrum för multimediala studier
Centrum för etik och policy inom media
Centrum för Mexiko
Centrum för franskspråkiga länder och områden
Centrum för nordiska studier
Kina-Afrika centrum för juridik
Forskningscentrum för samtida fransk litteratur

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Kontoret för internationellt utbyte och samarbete

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kontoret för allmän administration

0086-10-88816215
[email protected]