Nuvarande ledning

Han Zhen

Styrelseordförande
Doktor i filosofi, professor och handledare av doktorander

Peng Long

Rektor
Doktor , professor i ekonomi och handledare av doktorander

Zhao Min

Vice styrelseordförande
Doktor i utbildningsvetenskap, forskardocent

Yan Guohua

Biträdande rektor
Doktor i ekonomisk utbildningsvetenskap

Jiang Xufan

Vice styrelseordförande
Forskardocent

Jia Dezhong

Biträdande rektor
Doktor i statskunskap, forskardocent

Jia Wenjian

Biträdande rektor
Doktor i filosofi, professor och handledare av doktorander

Sun Youzhong

Biträdande rektor
Doktor i…….., professor och handledare av doktorander

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Kontoret för internationellt utbyte och samarbete

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kontoret för allmän administration

0086-10-88816215
[email protected]