Nuvarande ledning

Han Zhen

Styrelseordförande
Doktor i filosofi, professor och handledare av doktorander

Peng Long

Rektor
Doktor , professor i ekonomi och handledare av doktorander

Zhao Min

Vice styrelseordförande
Doktor i utbildningsvetenskap, forskardocent

Yan Guohua

Biträdande rektor
Doktor i ekonomisk utbildningsvetenskap

Jiang Xufan

Vice styrelseordförande
Forskardocent

Jia Dezhong

Biträdande rektor
Doktor i statskunskap, forskardocent

Jia Wenjian

Biträdande rektor
Doktor i filosofi, professor och handledare av doktorander

Sun Youzhong

Biträdande rektor
Doktor i…….., professor och handledare av doktorander

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089