Program master studija

(akademski stepen)

Civilno i poslovno pravo
Međunarodno pravo
Pravo intelektualne svojine
Međunarodno sudstvo i policijska saradnja
Politički sistemi Kine i inostranstva
Naučni socijalizam i međunarodni komunistički pokret
Međunarodna politika
Međunarodni odnosi
Diplomatija
Upravljanje javnom diplomatijom
Regionalno znanje
Žurnalistika
Komunikativno znanje
Lingvistika i primenjena lingvistika
Kineski jezik i filologija
Kineska antička književnost
Komparativna književnost i svetska književnost
Engleski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost
Japanski jezik i književnost
Španski jezik i književnost
Arapski jezik i književnost
Evropski jezici i književnosti
Azijski i afrički jezici i književnosti
Strana lingvistika i primenjena lingvistika
Komparativna književnost i transkulturne studije
Prevodilačko znanje
Studija lingvističke politike i planiranja
Međunarodna nastava kineskog jezika
Studije azijskog i afričkog regiona
Međunarodno pravo i regionalna uprava
Međunarodni biznis i regionalna uprava
Studije međunarodnih odnosa i regiona
Međunarodno komunikativno znanje
Finansijski inženjering i upravljanje nad rizikom
Međunarodna trgovina i investiciona uprava
Međunarodna logistika i upravljanje nad lancem snabdevanja
Transnacionalni menadžment i upravljanje nad informacijom
Program master studija (Profesionalni stepen):
Master za prevođenje
Master za međunarodnu nastavu kineskog jezika
Master za međunarodnu nastavu kineskog jezika
Master za međunarodni biznis
 

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

Kancelarija međunarodne razmene i saradnje
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kancelarija opštenog upravljanja univerziteta