Kratke informacije

Akademska godina i semestar

Akademske studije

Prijava i proces prijema

Smeštaj

Školarina

Akademska godina i semestar

Akademska godina na Pekinškom univerzitetu za strane jezike se deli na prolećni semestar i jesenji semestar. Jesenji semestar je početni semestar svake akademske godine, a po pravilu počinje početkom septembra i završava se sredinom januara sledeće godine. Prolećni semestar obično počinje krajem februara i traje do sredine jula. Između su zimski i letnji raspusti. Letnji raspust traje dva meseca (jul i avgust), a zimski rapust traje 4 nedelje, spojen je s kineskim prolećnin festivalom (Kineska Nova godina). Tokom zimskog i letnjeg raspusta se organizuje kratak kurs kineskog jezika.

Akademske studije

1.Osnovne studije traju 4 godine. Diplomu stiče student koji završi sve programe studija, položi diplomski rad i prođe odbranu. Diplomski naziv steče student koji ispunjava odgovarajuće uslove.

2.Master studije traju 2 do 3 godine, zavisi od prirode različitih profesija. Studije se odvijaju zajedno s kineskim studentima. Diplomu i akademski naziv master stiče osoba koja završi sve studijske programe, položi disertaciju i odbrani rad.

3.Doktorat traje 3 godine. Njegovim se završetkom stiče akademski naziv doktora. Diplomu i akademski naziv doktor stiče student koji završi studijske programe i istraživanja, napiše doktorsku disertaciju i odbrani rad.

Neakademske studije

1.Redovno usavršavanje: traje pola do jedne godine. Rok može da se produži po aktualnoj situaciji. Potvrdu o završetku stiče osoba koja završi sve lekcije kineskog jezika i drugih predmeta, te položi ispit.

2.Kratkoročno usavršavanje: Trenutno se nudi samo kratkoročno usavršavanje kineskog jezika. Usmereno je na strane studente koji imaju želje da posete Kinu i nauče kineski jezik i kulturu. Letnji program može trajati 3, 4 ili 8 nedelja, dok zimski program po pravilu traje 4 nedelje (zavisi od trenutne situacije). Časovi kineskog jezika se organizuju pre podne svaki dan od ponedeljka do petka, a posle podne se slušaju časovi kineske kulture. Svake nedelje se organizuje jedan izlet – poseta nekom znamenitom mestu. Studentska kartica stranog studenta Pekinškog univerziteta za strane jezike se izdaje po registraciji, a studijska potvrda se izdaje nakon završetka programa.

Prijava i proces prijema

 

1.Prijava: Student može da se prijavi na onlajn sistem za prijavljivanje (http://study.bfsu.edu.cn). Za jesenji semestar upis je od sredine aprila do početka juna, a za prolećni semestar od sredine oktobra do početka sledećeg januara. Tokom prijavljivanja, potrebno je dostaviti osnovne podatke, poput podataka sa pasoša i sertifikate i diplome u vezi sa profesijom. U međuvremenu, Univerzitet će proveriti osnovne podatke sa prijave i kontaktirati podnosioce da dostave sve potrebne materijale. Takođe, Univerzitet će organizovati potrebne ispite za podnosioce. Proces prijavljivanja može da se prati na onlajn sistemu za prijavljivanje.

2.Upisivanje: Univerzitet će podnosiocima poslati osnovne materijale kao što su „pismo za prijem”, „obrazac zahteva za izdavanje vize (JW202)”, „pismo za nove studente” itd. Potrebno je 4-5 nedelja da materijal bude poslat.

Smeštaj

 

Pekinški univerzitet za strane jezike nudi smeštaj različitih standarda.

Ako student odluči da ne stanuje u kampusa, morao bi da kontaktatira i odredi svoj smeštaj pre registracije. U ovom slučaju, domaćin smeštaja mora da prati studenta do lokalne policijske stanice i da traži dokaz smeštaja, a s time student zaključuje proces registracije i vize.

Školarina

Profesija

Akademski nivo

Školarina

Naknada za prijavu

Akademske studije      
Kineski jezik Student osnovnih studija 12150RMB/semestar

22150RMB/godina

400 RMB
  Master student 27000RMB/godina 800 RMB
Ostale studije Student osnovnih studija 26000RMB/godina 800 RMB
  Master student 27150RMB/godina 800 RMB
  Master student Diplomiranog instituta za tumačenje i prevođenje 30000RMB/godina 800 RMB
  Doktorandi 34000RMB/godina 800 RMB
Neakademske studije      
Kineski jezik Redovni studenti 11150RMB/semestar

21150RMB/godina

400 RMB

welcome to our bfsu

online registration

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

click here

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

Kancelarija međunarodne razmene i saradnje
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kancelarija opštenog upravljanja univerziteta