Akademski časopisi

 

Akademski časopisi
Periodično objavljeni profesionalni časopisi
Nastava i istraživanje stranih jezika (ključni časopis)
Međunarodni forum (ključni časopis)
Nastava ruskog jezika u Kini
Učenje engleskog jezika
Učenje francuskog jezika
Učenje ruskog jezika
Kulturno istraživanje nemačkog jezika
Međunarodna sinologija
Međunarodna nastava kineskog jezika (na engleskom i kineskom)

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

Kancelarija međunarodne razmene i saradnje
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kancelarija opštenog upravljanja univerziteta