CENTAR ZA BUGARSKE STUDIJE OTVORIO U BFSU

18. aprila održana je u biblioteci BFSU ceremonija održavanja Centra za bugarske studije. Zatim je održano predavanje o rotacijskom predsedavanju EU. Predsednik Peng Long i ambasador Bugarske u Kini Grigor Porozhanov prisustvovali su ceremoniji i predstavili plaketu.

Adresa: 2. Xisanhuanbei ulica (Severni deo Zapadnog trećeg prstena), 100089

Kancelarija međunarodne razmene i saradnje
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Kancelarija opštenog upravljanja univerziteta