Fakulteti i Gjuhës Angleze

 • Chen Yaping
 • Prof. Dr.
 • Fu Meirong
 • Prof. Dr.
 • Geng Liping
 • Prof. Dr.
 • Hou Yiling
 • Prof. Dr.
 • Jin Limin
 • Prof. Dr.
 • Jin Li
 • Prof. Dr.
 • Lan Chun
 • Prof. Dr.
 • Li Liwen
 • Prof. Dr.
 • Li Qikeng
 • Prof. Dr.
 • Ma Hailiang
 • Prof. Dr.
 • Ma Huijuan
 • Prof. Dr.
 • Pan Zhiming
 • Prof. Dr.
 • Shi Tongyun
 • Prof. Dr.
 • Sun Youzhong
 • Prof. Dr.
 • Tao Jiajun
 • Prof. Dr.
 • Wang Liya
 • Prof. Dr.
 • Wang Zhanpeng
 • Prof. Dr.
 • Xie Tao
 • Prof. Dr.
 • Yang Xueyan
 • Prof. Dr.
 • Zhang Jian
 • Prof. Dr.
 • Zhang Lian
 • Prof. Dr.
 • Zhang Wei
 • Prof. Dr.
 • Zhang Zaixin
 • Prof. Dr.
 • Zhang Zhongzai
 • Prof.
 • Zhao Guoxin
 • Prof. Dr.
 • Zhong Meisun
 • Prof.
 • Zhou Yan
 • Prof. Dr.
 • Zeng Cheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Chen Hui
 • Prof. Asoc.
 • Chen Lanfang
 • Prof. Asoc.
 • Chen Li
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Dai Ning
 • Prof. Asoc.
 • Gong Yan
 • Prof. Asoc.
 • Guo Yaling
 • Prof. Asoc.
 • He Jing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ke Keer
 • Prof. Asoc.
 • Li Youwen
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Lin Yan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Liu Kuilan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Qiu Jin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shen Changying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shen Yi
 • Prof. Asoc.
 • Song Yunfeng
 • Prof. Asoc.
 • Sun Sanjun
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Teng Jimeng
 • Prof. Asoc.
 • Wei Zheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xia Yuhe
 • Prof. Asoc.
 • Wang Xiaomei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Xiaoying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Zhenping
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Qing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Wenan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xia Dengshan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yi Yan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Feng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhao Dong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhou Wei
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Gazetarisë Ndërkombëtare

 • He Hui
 • Prof. Dr.
 • Liu Chen
 • Prof. Dr.
 • Xie Qingli
 • Prof. Dr.
 • Zhan Jiang
 • Prof. Dr.
 • Song Yi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Xiaoying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Holli Annette Semetko
 • Prof. Dr.

Fakulteti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare

 • Cong Peng
 • Prof. Dr.
 • Li Yingtao
 • Prof. Dr.
 • Li Yonghui
 • Prof. Dr.
 • Wang Mingjin
 • Prof. Dr.
 • Zhang Zhizhou
 • Prof. Dr.
 • Gu Hang
 • Dr.
 • KangXiao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Yongcheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Liu Tiewa
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shi Zehua
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Tian Xiaohui
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yang Yi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yin Chunling
 • Prof. Asoc.
 • Yin Jiwu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Xiaomin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhou Xinyu
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Drejtësisë

 • Cong Lixian
 • Prof. Dr.
 • Wan Meng
 • Prof. Dr.
 • Wang Wenhua
 • Prof. Dr.
 • Ji Cheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Xiaohui
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Liu Lijuan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yao Jinju
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yao Yanxia
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Haizheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zheng Xi
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Gjuhës dhe i Letërsisë Ruse

 • Dai Guiju
 • Prof. Dr.
 • Guo Shufen
 • Prof. Dr.
 • Huang Mei
 • Prof. Dr.
 • Liu Sumei
 • Prof.
 • Li Xiangdong
 • Prof. Dr.
 • Shi Tieqiang
 • Prof. Dr.
 • Wang Liye
 • Prof. Dr.
 • Wu Aihua
 • Prof. Dr.
 • Cai Hui
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Guo Shiqiang
 • Prof. Asoc.
 • He Fang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Kui
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Miao Shu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Pan Yueqin
 • Prof. Asoc.
 • Yan Hongbo
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhou Qingbo
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Biznesit Ndërkombëtar

 • Ding Xiaosong
 • Prof. Dr.
 • Fan Desheng
 • Prof. Dr.
 • Gao Cuilan
 • Prof.
 • Guo Xiaowen
 • Prof.
 • Liu Feng
 • Prof. PasDr.
 • Peng Long
 • Prof. PasDr.
 • Sun Wenli
 • Prof. Dr.
 • Wu Yunan
 • Prof. Asoc. PasDr.
 • Zhang Jihong
 • Prof. PasDr.
 • Cai Lianqiao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Cao Hongxing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Chen Ruohong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Chen Yin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Fan Jing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • He Rong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Shumin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Sifei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ma Lin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Mao Erwan
 • Prof. Asoc. PasDr.
 • Niu Huayong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Pei Yanli
 • Prof. Asoc. PasDr.
 • Peng Zhen
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ren Kangyu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Min
 • Prof. Asoc. PasDr.
 • Zhan Huirong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Song Yanheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • John Rogers
 • Prof. Dr.
 • Luca Dellanese
 • Prof. Dr.
 • Dehong Wang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Didier Soopramanien
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

 • Cai Lianqiao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Chen Fu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Fu Bing
 • Prof. Asoc.
 • Liang Ye
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Qin Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Jilu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ying Hong
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Gjuhëve dhe i Kultulave Evropiane

 • Chen Ying
 • Prof. Dr.
 • Ding Chao
 • Prof. Dr.
 • Ke Jing
 • Prof. Dr.
 • Wang Jun
 • Prof.
 • Zhao Gang
 • Prof. Dr.
 • Cao Jingang
 • Prof. Asoc.
 • Dong Xixiao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Guo Xiaojing
 • Prof. Asoc.
 • Li Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Lin Wenshuang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Pang Jiyang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Tian Jianjun
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wei Yi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wen Zheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xu Weizhu
 • Prof. Asoc.
 • Xu Yanyi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yang Fengshan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhao Qing
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Studimeve Aziatike dhe Afrikane

 • Bai Chun
 • Prof. Dr.
 • Jin Jingshan
 • Prof. Dr.
 • Li Liqiu
 • Prof. Dr.
 • Lu Yunlian
 • Prof.
 • Mi Liang
 • Prof. Dr.
 • Sun Xiaomeng
 • Prof. Dr.
 • Chen Li
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li E
 • Prof. Asoc.
 • Li Xuanzhi
 • Prof. Asoc.
 • Liu Zhao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ma Zhongwu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shao Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Tong Jiameng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yu Guili
 • Prof. Asoc.
 • CHARASSRI JIRAPHAS
 • Prof. Asoc.
 • SINKINESH ATALE GEBRE
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Përkthimit dhe Inepretimit

 • Li Changshuan
 • Prof.
 • Wang Lidi
 • Prof. Dr.
 • Li Zhengren
 • Prof. drejtor i Departamentit të Përkthimeve me Gojë të OKB-së në Gjenevë
 • Xu Ya’nan
 • Prof. drejtore e Departamentit të Punëve të Asamblesë së OKB-së dhe të Zyrës së Dokumenteve të Gjuhës Kineze të Departamentit të Mbledhjeve
 • Jiang Fengxia
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Liang Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yao Bin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Dr. Hannelore Lee-Jahnke
 • Prof. Universiteti i Gjenevës kryetar nderi i CUITI-it
 • Dr. Martin Forstner
 • Prof. Dr. Universiteti i Mainzit sekretar i përgjithshëm i CUITI-it

Fakulteti i Marksizmit

 • Lin Jianhua
 • Prof. Dr.
 • Zhang Nini
 • Prof. Dr.
 • Chen Wenli
 • Prof. Asoc.
 • Chen Yongsheng
 • Prof. Asoc.
 • Gong Yuxuan
 • Prof. Asoc.
 • Guo Jing
 • Prof. Asoc.
 • Kang Min
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ya Wei
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Gjuhës dhe Letërsisë Kineze

 • Chen Xiaoming
 • Prof. Dr.
 • Gao Yuhua
 • Prof. Dr.
 • Li Min
 • Prof. Dr.
 • Luo Xiaodong
 • Prof. Dr.
 • Shi Yuntao
 • Prof. Dr.
 • Wei Chongxin
 • Prof. Dr.
 • Wu Lijun
 • Prof. Dr.
 • Ding Qizhen
 • Prof. Asoc.
 • Han Zhenhua
 • Prof. Asoc. Dr.
 • He Yiwei
 • Prof. Asoc.
 • Jiang Wenyan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Jin Mansheng
 • Prof. Asoc.
 • Li Ming
 • Prof. Asoc.
 • Liu Fangfang
 • Prof. Asoc.
 • Liu Jihong
 • Prof. Asoc.
 • Lu Dianwen
 • Prof. Asoc.
 • Lu Xiaopeng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Qi Baihua
 • Prof. Asoc.
 • Ran Lihua
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Tang Liqun
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Jihong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Shuangmei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Sina
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yang Chun
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Dan
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Hong
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Hongbo
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Lin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ma Xiaodong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhao Miao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhu Yong
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Gjuhës Japoneze

 • Shao Jianguo
 • Prof. Dr.
 • Yu Riping
 • Prof. Dr.
 • Zhu Jingwei
 • Prof. Dr.
 • Bao Xianyang
 • Prof. Asoc.
 • Cao Xing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Dai Qiujuan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • He Weihong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Song Gang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Sun Rongcheng
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xiong Wenli
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xu Qiong
 • Prof. Asoc.
 • Xu Tao
 • Prof. Asoc.
 • Xu Yingshu
 • Prof. Asoc.
 • Yang Bingjing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ying Jie
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Gjuhës Gjermane

 • Han Ruixiang
 • Prof. Dr.
 • Jia Wenjian
 • Prof. Dr.
 • Liu Liqun
 • Prof. Dr.
 • Qian Minru
 • Prof. Dr.
 • Ren Weidong
 • Prof. Dr.
 • Wang Jianbin
 • Prof. Dr.
 • Yao Xiaozhou
 • Prof. Dr.
 • Yao Yan
 • Prof. Dr.
 • Gu Mu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Guo Qiaoling
 • Prof. Asoc.
 • Li Ping
 • Prof. Asoc.
 • Li Wenhong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Miao Yulu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Jing
 • Prof. Asoc.
 • Wang Liping
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Zhouxin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Jiang
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Xu Lihua
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Xiaoling
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhao Qian
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhou Haixia
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Gjuhës Franceze

 • Che Lin
 • Prof. Dr.
 • Fu Rong
 • Prof. Dr.
 • Li Hongfeng
 • Prof. Dr.
 • Ma Xiaohong
 • Prof. Dr.
 • Wang Zhu
 • Prof. Dr.
 • Chen Wei
 • Prof. Asoc.
 • Dai Dongmei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Fu Shaomei
 • Prof. Asoc.
 • Li Shuhong
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shao Wei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Jihui
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Min
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Yingxuan
 • Prof. Asoc. Dr.

Fakulteti i Gjuhëve Spanjolle dhe Portugeze

 • Chang Fuliang
 • Prof. Dr.
 • Chang Shiru
 • Prof. Dr.
 • Liu Jian
 • Prof. Dr.
 • Zheng Shujiu
 • Prof. Dr.
 • He Xiaojing
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Jie
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Liu Yuanqi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shi Qing
 • Prof. Asoc.
 • Xu Lei
 • Prof. Asoc.
 • Ye Zhiliang
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Xiaofei
 • Prof. Asoc.
 • Zhou Hanjun
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Gjuhës Arabe

 • Ma Xiaolin
 • Prof.
 • Xue Qingguo
 • Prof. Dr.
 • Zhang Hong
 • Prof. Dr.
 • Liu Xinlu
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Xiaoqin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ye Liangying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • firas sawah
 • Ferras

Fakulteti i Gjuhës Angleze për Qëllime Specifike

 • Li Liwen
 • Prof. Dr.
 • Wang Yan
 • Prof. Dr.
 • Zhu Meiping
 • Prof.
 • Cao Ping
 • Prof. Asoc.
 • Li Ming
 • Prof. Asoc.
 • Liu Bing
 • Prof. Asoc.
 • Liu Xinmiao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Niu Shuanghong
 • Prof. Asoc.
 • Peng Ping
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Shen Pi
 • Prof. Asoc.
 • Shen Yiwen
 • Prof. Asoc.
 • Wang Hongxin
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wang Wei
 • Prof. Asoc.
 • Wu Jingen
 • Prof. Asoc.
 • Yang Hua
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yu Deshe
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Shuyan
 • Prof. Asoc.
 • Zhang Xichun
 • Prof. Asoc.
 • Zhou Lan
 • Prof. Asoc.
 • Norman Alfred Pritchard
 • Prof. Dr.
 • William Poy Lee
 • Prof. Dr.

Departamenti i Edukimit Sportiv

 • Huo Weiming
 • Prof. Asoc.
 • Li Li
 • Prof. Asoc.
 • Liu Baogui
 • Prof. Asoc.
 • Liu Xiaomei
 • Prof. Asoc.
 • Ma Jingyan
 • Prof. Asoc.
 • Nan Zheng
 • Prof. Asoc.
 • Wang Juan
 • Prof. Asoc.
 • Wang Wei
 • Prof. Asoc.
 • Wang Xinli
 • Prof. Asoc.

Qendra Shtetërore e Studimeve Pedagogjike të Gjuhëve të Huaja

 • Chen Guohua
 • Prof. Dr.
 • Dai Manchun
 • Prof. Dr.
 • Han Baocheng
 • Prof. Dr.
 • Li Wenzhong
 • Prof. Dr.
 • Liang Maocheng
 • Prof. Dr.
 • Liu Runqing
 • Prof. Dr.
 • Wang Kefei
 • Prof. Dr.
 • Wang Wenbin
 • Prof. Dr.
 • Wen Qiufang
 • Prof. Dr.
 • Xiong Wenxin
 • Prof. Dr.
 • Xu Jiajin
 • Prof. Dr.
 • Yang Luxin
 • Prof. Dr.
 • Xu Hao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Tianwei
 • Prof. Asoc. Dr.

Qendra e Pekinit për Studimet Japoneze

 • Guo Lianyou
 • Prof. Dr.
 • Qiao Yan
 • Prof. Dr.
 • Shi Jianjun
 • Prof. Dr.
 • Song Jinwen
 • Prof. Dr.
 • Xu Yiping
 • Prof. Dr.
 • Zhang Longmei
 • Prof. Dr.
 • Zhou Weihong
 • Prof. Dr.
 • Ding Hongwei
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhang Yanli
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Zhu Guirong
 • Prof. Asoc. Dr.

Instituti Ndërkombëtare i Kulturës Kineze

 • Gu Jun
 • Prof. Dr.
 • He Mingxing
 • Prof. Dr.
 • Huang Lijuan
 • Prof. Dr.
 • Liang Yan
 • Prof. Dr.
 • Zhang Xiping
 • Prof.
 • Guan Yongqian
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Li Zhen
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Luo Ying
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Yang Huiling
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Ye Xiangyang
 • Prof. Asoc. Dr.

Instituti i Artit

 • Sun Ping
 • Prof.
 • Liu Yuan
 • Prof. Asoc. Dr.

Instituti i Historisë Globale

 • Li Xuetao
 • Prof. Dr.
 • Liu Ruomei
 • Prof. Dr.
 • Wang Lizhi
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wolfgang Kubin
 • Prof. Dr.

Instituti i Gjuhëve të huaja

 • Fan Lin
 • Prof. Dr.
 • Han Baocheng
 • Dr.
 • Wang Fufang
 • Prof. Dr.
 • Yao Xiaoping
 • Studiues
 • Yin Hongbo
 • Prof. Asoc. Dr.

Instituti i Letërsisë së Huaj

 • Jiang Hong
 • Prof. Dr.
 • Wang Bingjun
 • Prof. Dr.
 • Wang Jianzhao
 • Prof. Dr.
 • Wang Yan
 • Prof. Dr.

Qendra e Studimeve të Gjuhëve dhe Kulturave të Botës

 • Guo Qiqing
 • Prof.

Instituti Konfuci

 • Zhang Xiaohui
 • Prof. Asoc.

Fakulteti i Arsimit nëpërmjet Internetit dhe i Arsimit të Vazhdueshëm

 • Cao Wen
 • Prof. Dr.
 • Feng Guohua
 • Prof.
 • Tang Jinlan
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Cai Jing
 • Prof. Asoc.
 • Gao Chunli
 • Prof. Asoc.
 • Li Hui
 • Prof. Asoc.
 • Li Lihua
 • Prof. Asoc.
 • Wu Ligao
 • Prof. Asoc. Dr.
 • Wu Qun
 • Prof. Asoc.
 • Wu Xiangsong
 • Prof. Asoc.
 • Xu Xin
 • Prof. Asoc.
 • Huang Wenming
 • Prof. Asoc.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]