Institucione kërkimore-shkencore

Qendra Kombëtare e Studimeve për Mësimin e Gjuhëve të huaja
Qendra e Studimeve të Europës Qendrore e Lindore
Qendra e Studimeve Japoneze
Qendra e Studimeve Britanike
Qendra e Studimeve Kanadeze
Qendra Kombëtare e Studimeve për Zhvillimin e Aftësisë Gjuhësore
Baza Studimore e Pekinit për Shkëmbimet Kulturore dhe Kulturën Botërore
Qendra e Inovacionit Bashkëpunues për Përhapjen e Kulturës Kineze
Qendra Kombëtare e Testimit dhe Vlerësimit të Gjuhëve të huaja
Qendra e Studimeve të Historisë Globale
Qendra e Pekinit për Studimet Japoneze
Qendra e Studimeve të Kinologjisë Botërore
Instituti i Studimeve të Letërsisë së Huaj
Instituti i Studimeve të Gjuhëve të Huaja
Instituti i Studimeve të Çështjeve Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve të Gjuhëve e Kulturave Botërore
Qendra e Studimeve të Diplomacisë Publike
Qendra e Studimeve të OKB-së dhe Organizatave Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve për Antikorrupcionin dhe Jurisprudencën Brenda dhe Jashtë Vendit
Qendra Ndërkombëtare e Informacionit të Studimeve Aziatike
Instituti i Studimeve të Arsimit të Lartë
Qendra e Studimeve të Ligjit të Arsimit Brenda dhe Jashtë Vendit e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Gjuhëve e Kulturave Afrikane
Qendra e Studimeve për Rrugën e Mëndafshit
Qendra e Studimeve të Pronësisë Intelektuale e BFSU-së
Qendra Zajede për Gjuhën Arabe dhe Studimet Islamike e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Kulturës Gjermane
Qendra e Gjuhës Ruse
Qendra e Studimeve për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare
Qendra e Studimeve të Ligjit Anglo-Amerikan
Baza e Trajnimit juridik Jashtëshkollor e BFSU-së
Qendra e Studimeve Kanadeze e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Zonave Frëngjishfolëse Belge e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Kuebekut
Qendra e Studimeve Zviceriane e BFSU-së
Qendra e Studimeve për Përkthim, Gjuhë dhe Kulturë
Qendra e Studimeve të Marrdhënieve Lindje – Perëndim
Qendra e Studimeve të Gjinive Shoqërore dhe Çështjeve Globale
Qendra e Studimeve të Anglishtes së Biznesit
Qendra e Studimeve të Menaxhimit Ndërkulturor
Qendra e Studimeve Institucionale dhe Industriale
Qendra e Studimit të Organizimit dhe Strategjisë së Korporatës
Qendra e Studimeve të Menaxhimit
Qendra e Studimeve të Ekonomisë Botërore dhe Kombëtare
Instituti i Studimeve të Financës dhe Biznesit Botëror
Qendra e Studimeve të Grupit Njëzet
Qendra e Studimeve të Europës Qendrore dhe Lindore
Qendra e Studimeve Finlandeze
Qendra Kombëtare e Studimeve të Mesimit të Gjuhëve të Huaja në Internet
Qendra e Studimeve të Azisë Perëndimore dhe të Afrikës
Qendra e Studimeve të Azisë Juglindore
Qendra e Studimeve të Koresë së Veriut dhe të Jugut
Qendra e Mësimdhënies dhe Studimeve të Gjuhës së Koresë së Jugut
Qendra e Studimeve të Azisë Jugore
Instituti i Gjuhës dhe Kulturës së Sirindhornit
Qendra Kombëtare e Studimeve Malajziane
Qendra e Studimeve për Letërsinë e Krijuar nga Kinezët e Amerikës
Qendra e Studimeve të Gjuhësisë dhe Gjuhësisë së Aplikuar e Fakultetit të Gjuhës Angleze
Qendra e Studimeve të Letërsisë Angleze dhe Amerikane
Qendra e Studimeve Amerikane
Qendra e Studimeve të Përkthimit
Qendra e Studimeve Britanike
Qendra e Studimeve Australiane
Qendra e Studimeve Irlandeze
Qendra e Studimeve Kanadeze
Qendra e Studimeve të Komunikimit Ndërkombëtar
Qendra e Studimeve Ndërkulturore e Fakultetit të Gjuhës Angleze të BFSU-së
Qendra e Studimeve Transnacionale e Diasporës Kineze
Komisioni i Zhvillimit dhe Studimeve për Profesionin e Pedagogëve të Fakultetit të Gjuhës Angleze
Instituti i Studimeve të Ekonomisë Botërore
Instituti i Studimeve të Filozofisë dhe Kulturës
Qendra e Studimeve për Konfucianizmin dhe Yijing-un e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Industrisë së Kulturës
Qendra e Informacionit të Mësimdhënies Ndërkombëtare të Gjuhëve Kineze
Qendra e Letërsisë Krahasuese dhe e Studimeve Ndërkulturore
Qendra e Studimeve dhe Zhvillimit për Burime Mësimdhënëse Ndërkombëtare të Gjuhës Kineze e BFSU-së
Qendra e Studimeve të Anglishtes për Qëllime Specifike
Qendra e Shkëmbimeve të Arsimit dhe të Kulturave Kino-Kanadeze
Qendra e Studimeve të Sri Lankës
Qendra e Studimeve Indoneziane
Qendra e Gjuhës dhe Kulturës Latine
Qendra e Studimeve Polake
Qendra e Studimeve të Omnimedias
Qendra e Studimeve të Etikës së Medias dhe të Politikave
Qendra e Studimeve Meksikane
Qendra e Studimeve për Vendet dhe Zonat Frëngjishtfolëse
Qendra e Studimeve Nordike
Qendra e Studimeve të ligjeve Kino-Afrikane
Qendra e Studimeve të Letërsisë Bashkëkohore Franceze

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]