Program

 

Fakulteti i Gjuhës dhe Letërsisë Kineze Program për specialistë të përgjithshëm Gjuha kinez
Program për Bachelor Gjuha kineze
 Programe për Master Programi 1: Mësimi ndërkombëtar i gjuhës kineze

Programi 2: Letërsinë krahasuese dhe letërsia botërore

Programi 3: Letërsia antike kineze

Programi 4: Gjuha dhe letërsia kineze

Programi 5: Gjuhësia dhe gjuhësia e aplikuar

 Program për Doktor Letërsia krahasuese dhe studimet ndërkulturore
Programe të posaçme Departamenti i Programeve i Qendrës së Mësimeve të Gjuhës Kineze përgjigjet për administrimin e mësimdhënies së programeve të posaçme për studentët e huaj. Programet tona, duke përfshirë planet, kohën dhe kurrikulat etj. mund të bëhen sipas kërkesave.
Fakulteti i Biznesit Ndërkombëtar  Programe në gjuhën angleze a. Program për specialistë të përgjithshëm: studimi i biznesit kinez

b. Programe për bachelor: biznesi ndërkombëtar, administrimi i tregut ndërkombëtar, financat ndërkombëtare, biznesi kinez

c.Programe për master: biznesi kinez dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

ligj—biznesi kinez dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

shkenca e administrimit dhe projekti—biznesi ndërkombëtar

Programe në gjuhën kineze a. Program për bachelor

Ekonomia: ekonomia ndërkombëtare dhe tregtia, financat

Administrimi: llogari, administrim biznesi, biznes ndërkombëtar, E-biznes, administrim informacionesh dhe sistemi i informacioneve
Business /E-Commerce/Information Management and System

b.Program për master: ekonimia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

Fakulteti i Gjuhës Angleze Programe për Bachelor letërsia në gjuhën angleze, përkthime angleze
 Programe për Master gjuha dhe letërsia angleze (letërsia angleze dhe amerikane, gjuhësia dhe gjuhësia e aplikuar, studime për Amerikën, studime për Anglinë, studime për Australinë, studime për Kanadanë, studime për Irlandën), studime për përkthimin, përkthimi dhe interpretimi (MTI)
 Programe për Doktor gjuha dhe letërsia angleze (letërsia angleze dhe amerikane, gjuhësia dhe gjuhësia e aplikuar, studime për Amerikën, studime për Europën dhe BE-në, mësimi i gjuhëve të huaja, studime ndërkulturore), studime për përkthimin
Program për studime kineze Kurrikula: budizmi dhe kultura kineze, leximi i veprave klasike të mendimit kinez, letërsia kineze moderne dhe bashkëkohore, Kina në ekrane filmike dhe televizive, politika dhe ekonomia e Kinës bashkëkohore, Politika e Kinës bashkëkohore, qytetërimi perëndimor dhe ai kinez
Fakulteti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare Programi i diplomacisë për studentë të huaj (bachelor)
Programi i marrëdhënies së jashtme të Kinës bashkëkohore për studentë të huaj (master)
Fakulteti i Gjuhës Ruse Program për specialistë të përgjithshëm gjuha ruse, përkthim
Program për specialistë të përparuar teoria dhe praktika e përkthimit (kinezisht-rusisht)
Program për Bachlor gjuha ruse
Program për Master gjuha ruse moderne, letërsia ruse, shoqëria dhe kultura ruse, përkthimi dhe interpretimi (MTI)
Program për Doktor gjuha ruse moderne, letërsia ruse, shoqëria dhe kultura ruse, marrëdhënie ndërkombëtare
Fakulteti i Studimeve Aziatike dhe Afrikane Program për specilistë të përgjihtshëm gjuhë thai, malajase, koreane, laosiane, kamboxhiane, vietnamisht, birmane, turke, swahili, indoneze, singaleze, hausa, hebraike, persiane, indi, urdu
Program për specialistë të përparuar teoria dhe praktika e përkthimit (kinezisht-koreanisht, kinezisht-vietnamisht, kinezisht-laosisht, kinezisht-birmanisht, kinezisht-tailandisht, kinezishte-malazisht, kinezisht-gjuhë singaleze, kinezisht-turqisht, kinezisht-gjuhë swahili)
Studentë për Bachelor Thai;Malay;Korean;Lao;Cambodian;Vietnamese;Burmese;Turkish;Swahili;
Indonesian;Singhalese;Hausa;Hebrew;Persian;Hindi;Urdu
Studentë për Master Gjuhë dhe letërsi aziatike dhe afrikane (thai, malajase, laosiane, koreane)

në drejtim kërkimor: gjuhë të huaja, letërsi e huaj, teoria dhe praktika e përkthimit, kultura e vendit përkatës

Fakulteti i Gjuhës Gjermane Programi për diploma master në studime ndërkulturore kino-gjermane dhe gjermanologjike (Universiteti i Nanjingut dhe Universiteti i Goettingenit punojnë së bashku për të, ata marrin 20 mastera, gjysma e të cilëve nga Kina, gjysma nga Gjermania, studiojnë në Universitetin e Goettingenit në vitin e parë, dhe pastaj studiojnë në Universitetin e Gjuhëve të Huaja të Pekinit ose në Universitetin e Nanjingut në vitin e dytë. Studentët do të marrin dy diploma nga Kina dhe Gjermania kur diplomohen.)
Fakulteti i Drejtësisë Ligji i biznesit kinez dhe ligji komercial ndërkombëtar (master)
Fakulteti i Përkthimit dhe Interpretimit Program për master: teori dhe praktikë e përkthimit (interpretimi për konferencë), teori dhe praktikë e përkthimit (interpretimi disagjuhësh për konferencë, përkthimi dhe interpretimi – MTI)
Qendra e Studimit të Kinologjisë Botërore Programi i“kinologjisë botërore”për master
Fakulteti i Internetit dhe i Specializimit të Vazhdueshëm Program specializimi për gjuhën kineze afatshkurtër
Qendra Shtetërore e Studimeve Pedagogjike të Gjuhëve të Huaja Ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Londrës, Universitetin e Sheffieldit si dhe Universitetin e Aucklandit të Zelandës së Re.
Programi serial“Plani i Kinologjisë së Re të Konfucit” Studime bashkëpunuese për doktor, studime bashkëpunuese për doktor në Kinë, programi ”në kuptim të Kinën” për studiues vizite, programi i elitave të reja, programi i sponsorizimit të publikimit dhe programi i konferencave ndërkombëtare

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089