Statistikat

 

Për shkollën 1941, viti i themelimit
Për studentët 4965 studentë universitarë

2559 studentë pasuniversitarë (427 studentë doktorantë, 2132 studentë pasuniversitarë)

1410 studentë të huaj

51% përqindja e studentëve të gjuhëve me përdorim të kufizuar që shkojnë jashtë shtetit për studime

3 vendi i tretë në listën e radhitjes sipas aftësisë së punësimit të të diplomuarve të universiteteve kineze

Për pedagogët dhe punonjësit 1281 numri i përgjithshëm

680 numri i pedagogëve

351 numri i profesorëve (122) dhe profesorë të asociuar (229)

150+ specialistë të huaj nga 46 vende

Mësimdhënie 22 fakultete

78 programe të nivelit BA

4 disiplina kyçe shtetërore

67 programe të gjuhëve të huaja

25 programe të gjuhëve të BE-së

10 programe të gjuhëve të ASEAN-it

25 programe unike në Kinë

1:11 raporti pedagog-student

44 programe të nivelit MA

19 programe doktorature

1 program pasdoktorature

Punët shkencore 1 bazë e rëndsishme e shkencave shoqërore e Ministrisë së Arsimit

4 baza përgatitore të Ministrisë së Arsimit për studime rajonale

1 qendër shkencore e Komisionit Shtetëror të Gjuhës

1 bazë e rëndësishme e Bashkësisë së Pekinit për filozofi dhe shkencat shoqërore

10 revista profesionale, ndër të cilat 3 të nivelit në të lartë

Shkëmbime dhe bashkëpunime ndërkombëtare 21 Institute Konfuci në botë

400+ bashkëpunim me më shumë se 400 universitete dhe organizata akadamike nga 88 vende ose rajone të botës

Kampus 463,654 metra katrorë, sipërfaqje e përdorimit

1,264,000 kopje librash në bibliotekë, ndër të cilët 656,000 të gjuhëve të huaja)

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]