current leadership

Han Zhen

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i filozofisë, profesor, udhëheqës doktorature

Peng Long

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i shkencave, profesor i ekonomisë, udhëheqës doktorature

Zhao Min

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i arsimit, profesor

Yan Guohua

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
etni Han, nga Pekini

Jiang Xufan

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
profesor

Jia Dezhong

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i politikës, profesor

Jia Wenjian

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i filozofisë, profesor, udhëheqës doktorature

Sun Youzhong

anëtar i Partisë Komuniste Kineze
doktor i filozofisë, profesor, udhëheqës doktorature

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089