Revista shkencore 
Revista dhe periodikë
Mësimdhënia dhe Studimi i Gjuhëve të Huaja (Revista shkencore)
Letërsia e Huaj (Revista shkencore)
Forumi Ndërkombëtar (Revista kryesore)
Mësimdhënia e Gjuhës Ruse e Kinës
Studimi i Gjuhës Angleze
Studimi i Gjuhës Franceze
Studimi i Gjuhës Ruse
Studimi Human i Gjuhës Gjermane
Kinologjia Botërore
Mësimi Ndërkombëtar i Gjuhës Kineze (Anglisht e Kinezisht)

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089