Revista shkencore 
Revista dhe periodikë
Mësimdhënia dhe Studimi i Gjuhëve të Huaja (Revista shkencore)
Letërsia e Huaj (Revista shkencore)
Forumi Ndërkombëtar (Revista kryesore)
Mësimdhënia e Gjuhës Ruse e Kinës
Studimi i Gjuhës Angleze
Studimi i Gjuhës Franceze
Studimi i Gjuhës Ruse
Studimi Human i Gjuhës Gjermane
Kinologjia Botërore
Mësimi Ndërkombëtar i Gjuhës Kineze (Anglisht e Kinezisht)

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Office for International Exchange and Cooperation

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
General Administration Office

0086-10-88816215
[email protected]