Programi

 

Fakulteta za kitajski jezik in književnost Redni nediplomski tečaji Tečaji kitajskega jezika
Dodiplomski programi Kitajski jezik
Magistrski programi Program 1: Poučevanje kitajščine kot tujega jezika

Program 2: Primerjalna in svetovna književnost

Program 3: Starejša kitajska književnost

Program 4: Kitajski jezik in književnost

Program 5: Jezikoslovje in uporabno jezikoslovje

Doktorski programi Primerjalna književnost in Medkulturne študije
Specializirani programi Center za kitajščino organizira tečaje kitajskega jezika za tuje študente. Prilagojeni so potrebam posameznikov in izpeljani ob dogovorjenih terminih.
Mednarodna poslovna fakulteta Programi v angleškem jeziku a. Redni nediplomski tečaji: Kitajske poslovne študije

b. Dodiplomski programi: Mednarodno poslovanje; Mednarodno oglaševanje; Mednarodne finance; Kitajske poslovne študije

c. Magistrski programi: Kitajsko poslovanje in mednarodni odnosi

Diploma s področja prava — Kitajsko gospodarsko pravo in mednarodni odnosi

Diploma s področja poslovnih študij in inženiringa — Mednarodno poslovanje

Programi v kitajskem jeziku a. Dodiplomski programi

Diplomirani ekonomist: Mednarodna ekonomija in trgovanje/finance

Diplomirani menedžer: Računovodstvo/Poslovna administracija/Mednarodno poslovanje/E-poslovanje/Upravljanje informacij in informacijskih sistemov

b. Magistrski programi: Mednarodno poslovanje in mednarodni odnosi

Fakulteta za angleški jezik in mednarodne študije Dodiplomski programi Angleški jezik in književnost; Prevajanje
Magistrski programi Angleški jezik in književnost (Britanska in ameriška književnost/Jezikoslovje in uporabno jezikoslovje/Ameriške študije/Avstralske študije/Kanadske študije/Irske študije); Prevajalske študije; Magister prevajanja in tolmačenja (MTI)
Doktorski programi Angleški jezik in književnost  (Britanska in ameriška književnost/Jezikoslovje in uporabno jezikoslovje/Ameriške študije/Evropske študije/Poučevanje tujega jezika/Medkulturne študije); Prevajalske študije
Kitajske študije Budizem in kitajska kultura; Klasiki kitajske miselnosti; Sodobna in moderna kitajska književnost; Kitajska na zaslonu; Politična ekonomija sodobne Kitajske; Politika sodobne Kitajske; Zahodna civilizacija v primerjavah s Kitajsko.
Fakulteta za mednarodne odnose in diplomacijo Dodiplomski program – diplomacija
Magistrski program – sodobna Kitajska in zunanji odnosi
Fakulteta za ruski jezik Redni tečaji Ruski jezik; Prevajanje
Nadaljevalni tečaji Prevajanje – teorija in praksa; Kitajsko-rusko prevajanje
Dodiplomski programi Ruski jezik
Magistrski programi Moderni ruski jezik; Ruska književnost; Ruska družba in kultura; Magister prevajanja in tolmačenja (MTI)
Doktorski programi Moderni ruski jezik; Ruska književnost; Ruska družba in kultura; Mednarodni odnosi
Fakulteta za azijske in afriške študije Redni tečaji Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kamboški jezik; Vietnamski jezik; Burmanski jezik; Turški jezik; Svahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindijski jezik; Urdujski jezik
Nadaljevalni tečaji Prevajanje – teorija in praksa (kitajsko-korejsko/kitajsko-vietnamsko/kitajsko-laoško/ kitajsko-burmansko/kitajsko-tajsko/kitajsko-malajsko/kitajsko-singalsko/kitajsko-turško/ kitajsko-svahili)
Dodiplomski programi Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kamboški jezik; Vietnamski jezik; Burmanski jezik; Turški jezik; Svahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindijski jezik; Urdujski jezik
Podiplomski programi Azijska in afriška književnost (Tajski jezik/Malajski jezik/Laoški jezik/Korejski jezik); Tuji jezik/Tuja književnost/ Prevajanje – teorija in praksa/Kulturne študije
Oddelek za nemški jezik Dvopredmetni diplomski magistrski program kitajsko–nemških medkulturnih in germanističnih študij (Program se izvaja v partnerstvu z Univerzo v Nanjingu in Univerzo v Göttingenu. Vsako leto sprejmemo 10 kitajskih in 10 nemških študentov. Prvo leto študenti študirajo na Univerzi v Göttingenu, drugo leto pa na Pekinški univerzi za tuje študije ali Univerzi v Nanjingu. Po uspešno zaključenem študiju sta študentom podeljena dva magistrska naziva, eden na kitajski in eden na nemški univerzi).
Pravna fakulteta Magistrski program Kitajsko in mednarodno gospodarsko in poslovno pravo
Podiplomska šola za prevajanje in tolmačenje Magistrski programi Prevajanje – teorija in praksa (konferenčno tolmačenje)/ Prevajanje – teorija in praksa (večjezično konferenčno tolmačenje, MTI)
Mednarodni inštitut za kitajske študije Magistrski program kitajskih študij.
Kolidž za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje Kratki tečaji kitajskega jezika.
Nacionalni raziskovalni center za poučevanje tujih jezikov Sporazumi o sodelovanju s tujimi univerzami – Univerzo v Londonu in Univerzo v Sheffieldu, Velika Britanija, ter Univerzo v Aucklandu, Nova Zelandija.
Program »Konfucijska nova sinologija« Bilateralne raziskovalne štipendije na doktorskih programih, štipendiranje doktorskega študija na Kitajskem, štipendiranje programa »Razumevanje Kitajske«, štipendiranje programa »Mladih vodje«, financiranje znanstvenih objav, subvencije za udeležbo na mednarodnih konferencah.

Naslov:North Xisanhuan Road 2, 100089 Beijing, P.R. China