Magisterské program

(akademický stupeň)

Občianske a obchodné právo
Medzinárodné právo
Právo duševného vlastníctva
Medzinárodná právna a súdna spolupráca
Politické systémy Číny a zahraničia
Vedecký socializmus a medzinárodné komunistické hnutie
Medzinárodná politika
Medzinárodné vzťahy
Diplomacia
Manažment verejnej diplomacie
Regionálne štúdiá
Žurnalistické štúdiá
Komunikácia
Lingvistika a aplikovaná lingvistika
Čínsky jazyk a literatúra
Staršia čínska literatúra
Komparatívna a svetová literatúra
Anglický jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra
Francúzsky jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra
Japonský jazyk a literatúra
Španielsky jazyk a literatúra
Arabský jazyk a literatúra
Európske jazyky a literatúry
Ázijské a africké jazyky a literatúry
Zahraničná lingvistika a aplikovaná lingvistika
Komparatívna literatúra a interkultúrne štúdiá
Translatologické štúdiá
Jazyková politika a plánovanie
Výučba čínštiny ako cudzieho jazyka
Ázijské a africké štúdiá
Medzinárodné právo a regionálna správa
Medzinárodný obchod a regionálna správa
Medzinárodné vzťahy a regionálne štúdiá
Medzinárodné štúdiá komunikácie
Finančníctvo a riadenie rizík
Medzinárodný obchod a manažment investícií
Medzinárodná logistika a manažment zásobovacích sietí
Nadnárodné operácie a informačný manažment
Magisterský program (profesionálny stupeň):
Magisterské štúdium prekladu a tlmočníctva
Magisterské štúdium výučby čínštiny pre cudzincov
Magisterské štúdium financií
Magisterské štúdium medzinárodného obchodu
 

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu