Dary pre BFSU

Vzdelávacia nadácia BFSU bola založená 11. novembra 2010 ako neverejný fond. Prijímame dobrovoľné dary od všetkých druhov dobrovoľníckych organizácií, podnikov, inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktoré majú byť použité na podporu ďalšieho rozvoja vzdelávania a na skvalitnenie prostredia na BFSU, na odmeňovanie učiteľov a študentov za mimoriadne výsledky, na financovanie základného výskumu, pedagogického výskumu a publikačnej činnosti, na poskytovanie finančnej pomoci pre študentov, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výmenných aktivitách, ako aj na podporu pre učiteľov, ktorí absolvujú štúdium v zahraničí a participujú na medzinárodných akademických výmenách a stretnutiach. Dary budú použité na dohodnuté účely podľa priania darcov.

Nadácia sa teší na podporu a pomoc zo všetkých zdrojov.

Kontaktujte nás:

Tel.:0086-10-88810271  0086-10-88817794

Fax:0086-10-88810192

E-mail:[email protected]

Webová stránka:jjh.bfsu.edu.cn

Adresa:Room 501A/501B/501D, 5th Floor, Arabic Building, East Campus, Beijing Foreign Studies University, Beijing, P. R. China, 100089

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu