Doktorandské programy

Anglický jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra
Francúzsky jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra
Japonský jazyk a literatúra
Španielsky jazyk a literatúra
Arabský jazyk a literatúra
Európske jazyky a literatúry
Ázijské a africké jazyky a literatúry
Zahraničná lingvistika a aplikovaná lingvistika
Komparatívna literatúra a interkultúrne štúdiá
Translatologické štúdiá
Jazyková politika a plánovanie
Výučba čínštiny ako cudzieho jazyka
Medzinárodné právo a regionálna správa
Medzinárodný obchod a regionálna správa
Medzinárodné vzťahy a regionálne štúdiá
Medzinárodné štúdiá komunikácie
 

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
Úrad pre Konfuciove inštitúty
Úrad pre všeobecnú administratívu