Doktorandské programy

Anglický jazyk a literatúra
Ruský jazyk a literatúra
Francúzsky jazyk a literatúra
Nemecký jazyk a literatúra
Japonský jazyk a literatúra
Španielsky jazyk a literatúra
Arabský jazyk a literatúra
Európske jazyky a literatúry
Ázijské a africké jazyky a literatúry
Zahraničná lingvistika a aplikovaná lingvistika
Komparatívna literatúra a interkultúrne štúdiá
Translatologické štúdiá
Jazyková politika a plánovanie
Výučba čínštiny ako cudzieho jazyka
Medzinárodné právo a regionálna správa
Medzinárodný obchod a regionálna správa
Medzinárodné vzťahy a regionálne štúdiá
Medzinárodné štúdiá komunikácie
 

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu