Údaje

Škole založená v roku 1941
Študenti 4965 registrovaných vysokoškolských študentov

2559 registrovaných postgraduálnych študentov (427 doktorandov a 2132 študentov magisterského štúdia)

1410 zahraničných študentov

51%vysokoškolských študentov menej často používaných jazykov získava počas štúdia študijné skúsenosti v zahraničí

BFSU patrí 3. miesto medzi čínskymi univerzitami z hľadiska konkurencieschopnosti svojich absolventov na trhu práce (údaje z roku 2015)

Fakulty 1281 pracovníkov fakúlt na plný úväzok a podporného personálu

680 členov fakúlt

351 profesorov a docentov (122 profesorov a 229 docentov)

viac ako 150 zahraničných členov fakúlt zo 46 krajín

Výučba 22 fakúlt a oddelení

78 bakalárskych programov

4 národné kľúčové disciplíny

67jazykov

25 úradných jazykov EÚ

10 úradných jazykov krajín ASEAN

25 jazykov vyučovaných v Číne výlučne na BFSU

pomer učiteľ/žiaci 1 : 11

44 magisterských študijných programov

19 doktorandských študijných programov

1 postdoktorandský program

Výskum 1kľúčová výskumná základňa pre humanitné a spoločenské vedy na čínskych univerzitách určená ministerstvom školstva

4výskumné bázy pre regionálne a miestne štúdiá v rámci ministerstva školstva

1 výskumné stredisko v rámci Národného jazykového výboru

1základňa pre výskum filozofie a spoločenských vied v Pekingu

10akademických časopisov (vrátane 3 hlavných časopisov)

Medzinárodná výmena a spolupráca 21 Konfuciových inštitútov po celom svete

viac ako 400 partnerstiev s univerzitami a akademickými inštitúciami v 88 krajinách a regiónoch

Kampus 463 654 m2

viac ako 126 400 000 kníh (vrátane viac ako 656 000 kníh v cudzích jazykoch)

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu