Konfuciove inštitúty

____

Konfuciov inštitút na Univerzite v Colombe

Konfuciov inštitút na Havajskej univerzite v Manoe

Konfuciov inštitút v Londýne

Konfuciov inštitút na Zayedovej univerzite

Konfuciov inštitút v Barcelone

Konfuciov inštitút na Moskovskej štátnej lingvistickej univerzite

Konfuciov inštitút na Univerzite zahraničných štúdií Hankuk

Konfuciov inštitút v Krakove

Konfuciov inštitút na výučbu čínskeho jazyka na Univerzite Malaya (Malajzia)

Konfuciov inštitút na Univerzite La Sapienza v Ríme

Konfuciov inštitút na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti

Konfuciov inštitút v Bruseli v Norimbergu-Erlangene

Konfuciov inštitút v Mníchove

Konfuciov inštitút na Univerzite v Göttingene

Konfuciov inštitút v Düsseldorfe

Konfuciov inštitút na Univerzite Palackého v Olomouci

Konfuciov inštitút v Liège

Konfuciov inštitút v Bruseli

Konfuciov inštitút na Univerzite vo Viedni

Konfuciov inštitút na Univerzite v Tirane

Konfuciov inštitút v Sofii


Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu