Úvod

Priebeh akademického roka

Študijné programy

Prihláška a prijímacie konanie

Ubytovanie

Poplatky

Priebeh akademického roka

Akademický rok na BFSU sa začína na začiatku septembra a končí v polovici júla nasledujúceho roka a je rozdelený na dva semestre – letný semester a zimný semester. Každý rok majú študenti dvakrát prázdniny – letné prázdniny (júl a august) a zimné prázdniny (4 týždne po čínskom Novom roku). Krátkodobé jazykové kurzy čínštiny sú realizované v priebehu letných a zimných prázdnin.

Študijné programy

  1. Bakalárske štúdium trvá 4 roky. Ak chcete získať bakalársky titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (bakalársku) prácu a ústne ju obhájiť.
  2. Magisterské štúdium trvá 2 – 3 roky v závislosti od programu. Zahraniční študenti absolvujú všetky kurzy spoločne s čínskymi študentmi. Ak chcete získať magisterský titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (diplomovú) prácu a ústne ju obhájiť.
  3. Doktorandské štúdium trvá 3 roky. Ak chcete získať doktorský titul, musíte úspešne absolvovať všetky požadované predmety, odovzdať záverečnú (dizertačnú) prácu a ústne ju obhájiť.

Ďalšie študijné programy

  1. Pravidelné kurzy: trvajú 1/2 roka až 1 rok, je možné predĺžiť ich v prípade potreby. Po ukončení požadovaných jazykových kurzov čínštiny alebo iných kurzov a úspešnom absolvovaní skúšok sa vydáva certifikát o absolvovaní.
  2. Krátkodobé kurzy: v súčasnosti ponúkame krátkodobé kurzy čínskeho jazyka pre študentov, ktorí majú záujem o krátkodobé štúdium čínskeho jazyka a kultúry. Počas letných prázdnin ponúkame 8-, 4- a 3-týždňové kurzy; počas zimných prázdnin 4-týždňové kurzy. Výučba prebieha od pondelka do piatka s dopoludňajším vyučovaním venovaným čínštine a popoludňajším vyučovaním zameraným na čínsku kultúru. Každý týždeň sa realizuje prehliadka Pekingu. Študenti získajú ID kartu BFSU (International Student) a po úspešnom absolvovaní kurzov certifikát.

Prihláška a prijímacie konanie

1.Prihláška: Žiadatelia musia podať žiadosť a potrebné dokumenty on-line (http://study.bfsu.edu.cn). Žiadosť sa podáva od polovice apríla do začiatku júna (na zimný semester) a od polovice októbra do začiatku januára nasledujúceho roka (na letný semester). Následne budeme skúmať vaše dokumenty a prípadne žiadať o zaslanie dodatočných dokumentov, ak je to potrebné. Priebeh konania možno sledovať on-line.

2.Prijatie: Výsledky prijímacieho konania budú zaslané čo najskôr spolu s ďalšími dokumentmi, ako sú žiadosti o vízum (JW202) a pozývací list pre nových študentov. Zaslanie dokumentov trvá minimálne 4 až 5 týždňov.

 

Ubytovanie

 

BFSU ponúka svojim zahraničným študentom internátne izby rôzneho typu.

Ak sa rozhodnete bývať mimo kampusu, musíte si nájsť vlastné ubytovanie a po príchode sa hlásiť na miestnej policajnej stanici. Polícia vám vydá osvedčenie o ubytovaní, ktorým sa preukážete pri registrácii na BFSU a pri vybavovaní všetkých potrebných vstupných formalít.

Poplatky

Program

Stupeň vzdelania

Poplatok

Registračný poplatok

Študijné programy      
Čínske jazykové programy Bc 12 150 RMB/semester

22 150 RMB/rok

400 RMB
  Mgr 27 000 RMB/rok 800 RMB
Nečínske jazykové programy Bc 26 000 RMB/rok 800 RMB
  Mgr 27 150 RMB/ rok 800 RMB
  Mgr. na Fakulte prekladateľstva a tlmočníctva 30 000 RMB/ rok 800 RMB
  PhD 34 000 RMB/ rok 800 RMB
Ďalšie programy      
Čínske jazykové programy Pravidelný kurz 11 150 RMB/semester

21 150 RMB/rok

400 RMB

welcome to our bfsu

online registration

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

click here

Adresa: No. 2 North Xisanhuan Road, Beijing, P. R. China 100089

Úrad pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu
0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
Úrad pre záležitosti zahraničných študentov
0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
Úrad pre všeobecnú administratívu