Programe de masterat (de 3 ani,cu diplomă academică)

Drept Civil şi Comercial
Drept Internaţional
Dreptul Proprietăţii Intelectuale
Cooperarea judiciară şi aplicarea dreptului internaţional
Sistemul politic mondial şi din China
Socialism Ştiintific şi Mişcarea Comunistă Internaţională
Ştiinţe politice internaţionale
Relaţii Internaţionale
Diplomaţie
Managementul Diplomaţiei Publice
Ştiinţe regionale
Jurnalism
Ştiinţe ale Comunicării
Lingvistică şi Lingvistică Aplicată
Filologie Chineză
Literatura Chineză Antică
Literatura Comparatăşi Literatura Universală
Limba şi Literatura Engleză
Limba şi Literatura Rusă
Limba şi Literatura Franceză
Limba şi Literatura Germană
Limba şi Literatura Japoneză
Limba şi Literatura Spaniolă
Limba şi Literatura Arabă
Limbi şi Literaturi Europene
Limbi şi Literaturi Asiatice şi Africane
Lingvistica Limbilor străine şi Lingvistica Aplicată
Studii Interculturale şi Literatura Comparată
Studii de Traductologie
Politica şiPlanificareLingvistică
Predarea Limbii Chineze Vorbitorilor de Alte Limbi
Studii Regionale-Asia şi Africa
Drept Internaţional şi Guvernare Regională
Afaceri Internaţionale şi Guvernare Regională
Relaţii Internaţionale şi Studii Regionale
Ştiinţe ale Comunicării Internaţionale
Inginerie Financiarăşi Managementul Riscului
Comerţşi Investiţii Internaţionale
Logistica Internaţională şi Managementul Sistemului de Aprovizionare
Afaceri Transnaţionale şi Managementul Informaţie
Program de masterat (de 2 ani,cu diplomă profesională):
Master în Traduceri şi Interpretariat
Master în Predarea Limbii Chineze Vorbitorilor de Alte Limbi
Master în Finanţe
Master în Afaceri Internaţionale
 

Adresa:Republica Populară Chineză, Beijing, Districtul Haidian, Centura Nr.3, Nr.2, Cod poştal:100089

BiroulInstitutuluiConfucius

https://kzxy.bfsu.edu.cn/
Biroul Universităţii
0086-10-88816215 [email protected]