مقدمة عن المشروع

د چيني ژبې د ادبياتو پوهنځی رسمي درسونه د زده کړې کچه نه لرونکي، د چيني ژبې پروګرام
  د لېسانس دورې درسونه چينی ژبه
  د ماسترۍ دورې درسونه لومړی پروګرام: د بهرنيانو لپاره د چيني ژبې درس

دويم پروګرام:  مقايسوي ادبيات او نړيوال ادبيات

درېيم پروګرام: په لرغونې زمانه کې د چيني ژبې ادبيات

څلورم:  چيني ژبه او ادبيات

پنځم: ژبپوهنې او د عملي ژبپوهنې

  د پي ايچ ډي پروګرامونه د مقايسوي ادبياتو او د مختلفو کولتورونو څيړنه
  ځانګړي درسونه د چيني ژبې د روزنې مرکز د پروګرامونو دفتر د نړيوالو زده کوونکو ځانګړي پروګرامونه اداره کوي. د روزنې درسونه د شخصي اړتياوو له مخې ډيزان کېږي او په ټاکلي وخت کې برابرېږي.
د نړيوالې سوداګرۍ پوهنځی پر انګريزي ژبې  د ښوونې پروګرامونه ١. رسمي درسونه (د زده کړې کچه نه لري): د چين د سوداګريزو چارو پوهنه

٢. د لېسانس دورې پروګرامونه: نړيوالې سوداګرۍ، د نړيوالې پلورنې پوهنه، نړيوالې پولي چارې، د چين سوداګرۍ

٣. د ماسترۍ دورې پروګرامونه:

د چين سوداګرۍ او نړيوالې اړيکې

د قانون مسلک _ د چين سوداګرۍ او نړيوالې اړيکې

د ادارې علم او د انجنيري مسلک _ نړيوالې سوداګرۍ

  په چينايي ژبه د ښوونې پروګرامونه ١.د لېسانس دورې درسونه

د اقتصاد مسلک د لېسانس دورې: نړيوال اقتصاد او سوداګريزې /پولي چارې

د ادارې مسلک د لېسانس دورې: محاسبه / د تصديو د ادارې پوه /نړيوالې سوداګرۍ /برېښنايي سوداګريزې چارې / د مالوماتو ادارې او سېسټم

٢.د ماسترۍ دورې درسونه: نړيوال اقتصاد او اړيکې

د انګريزي ژبې پوهنځی د لېسانس دورې درسونه انګريزي ژبه او ادبيات، ژباړې
  د ماسترۍ دورې درسونه انګريزي ژبه او ادبيات (د بريټانيي او امريکا ادبيات / ژبپوهنې او د عملي ژبپوهنې /د امريکا څيړنه / د بريټانيې څيړنه / د استراليا څيړنه / د کاناډا څيړنه / د ايرلنډ څيړنه) ، د ژباړې پوهنه / د ژباړې پوهنه / د ژباړې او د شفاهي ژباړې مسلک د ماسترۍ دوره
  د پي ايچ ډي درسونه انګريزي ژبه او ادبيات (د بريټانيې او امريکا ادبيات /ژبپوهنې او د عملي ژبپوهنې / د امريکا څيړنه / د اروپا او اروپايي ټولنو څيړنه / د بهرنيو ژبو ښوونه /د نړيوال کولتور څيړنه)، د ژباړې څيړنه
  د چيني ژبی درسونه د چيني د بوديزم پوهنه او د چيني کولتور په شمول درسونه،  د چين د لرغونې زمانې نظريې،

د چين معاصرې پوهنې، د چين خارجي سياست

د چين معاصر اقتصاد، د چين معاصر سياست، د لويديځ او چين تمدنونو مقايسه

د نړيوالو اړيکو پوهنځی د ديپلوماتيک مسلک د لېسانس دوره  
  د معاصر چين او د ديپلوماتيکو اړيکو پروګرام  
د روسي ژبې پوهنځی رسمي درسونه روسي ژبې ژباړه
  جګ پوړي درسونه د ژباړې تيوري او استعمال، د چيني ژبې او روسي ژبو يو له بل ژباړې
  د لېسانس دورې درسونه روسي ژبه
  د ماسترۍ دورې درسونه عصري روسي ژبه، روسي ادبيات، د روسي ټولنه او کولتور، د ماسترۍ دورې ژباړې او شفاهي ژباړې
  د پي ايچ ډي درسونه عصري روسي ژبه، د روسي ادبيات، د روسي ټولنې او کولتور، نړيوالې اړيکې
د اسيايي او افريقايي ژبو پوهنځی رسمي درسونه ټايلنډي ژبه، ماليزيايي ژبه، کوريايي ژبه، کمبوديايي ژبه، ويتنامي ژبه، ميانماري ژبه، ترکي ژبه، سواهيلي ژبه، اندونيزيايي ژبه، سينګالي، هاوسا، عبري، فارسي، هندي ، اردو ژبې
  لوړ پوړي درسونه د ژباړې تيوري او استعمال (چينايي ژبه_ د کوريا ژبه /چينايي ژبه_ د ويتنام ژبه /چينايي ژبه_د لاوس ژبه /چينايي ژبه _د ميانمار ژبه / چينايي ژبه_ د ټايلنډ ژبه / چينايي ژبه_د ماليزيا ژبه /چينايي ژبه_ د ماليزيا ژبه / چينايي ژبه_ د ترکيې ژبه / چينايي ژبه_  دسواهيلي ژبه)
  د لېسانس دورې درسونه ټايلنډي ژبه، ماليزيايي ژبه، کوريايي ژبه، کمبوديايي ژبه، ويتنامي ژبه، ميانماري ژبه، ترکيې ژبه، سواهيلي، د اندونيزيايي ژبه، سينګالي، هوسا، عبري، فارسي، هندي، اردو ژبې.
  د ماسترۍ دورې درسونه د اسيا او افريقا ژبې او ادبيات (ټايلنډي، ماليزيايي، لاؤسي او کوريايي ژبې): بهرنۍ ژبې/ بهرني ادبيات / د ژباړې تيوري او استعمال/ د کولتور څيړنه
د جرمني ژبې څانګه د چين او جرمني کولتورونه او د جرمني پوهنې په دوو مسلکو کې ماسترۍ دورې پروګرام (دغه پروګرام د نانجينګ پوهنتون او د ګوتينګين پوهنتون له خوا په ګډه جوړ شوی هر کال لس چينايان او لس جرمني زده کوونکي په دې پروګرام کې شامليږي. )  
د قوانينو پوهنځی د چين د سوداګريزو چارو قانون په مسلک کې ماستري  
د ژباړې عالي پوهنځی د ماسترۍ دورې درسونه: د ژباړې تيوري او استعمال (شفاهي ژباړي)، د ژباړي تيوري او استعمال (په غونډو کې په څو ژبو شفاهي ژباړې، اېم ټي اې)  
د نړيوال چيني پوهنې څيړنې انستېتوټ د چيني پوهنې ماسټر  
د انټرنېټ او د دواملرونکې ښوونې پوهنځی په لنډه موده کې د چيني ژبې د روزنې پلان  
د چين د بهرنيو ژبو د ښوونې او څيړنې مرکز له بهرنيو پوهنتنونونو سره د همکارۍ تړونونه لاسليک شوي. مثلا د لندن پوهنتون، د بريټانيي د اوکلنډ او نيوزيلنډ پوهنتونونه  
د کنفوسيوس په نوم د چيني پوهنې پروګرام د ډاکټرۍ بورس، د چين د ډاکټرۍ بورس، د چين د څيړنې بورس، د ځوانو مشرانو بورس، د چاپ بورس، د نړيوال پوهنې په اړه د غونډو مالي مرسته