Biuro studentów zagranicznych:http://lb.bfsu.edu.cn/en/default.aspx

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej:http://international.bfsu.edu.cn/zh/

Biuro Instytutu Konfucjusza:http://oci.bfsu.edu.cn/

Absolwenci

 

W ciągu 74 lat od założenia uczelni Pekiński Uniwersytet Języków Obcych wyedukował ponad 90 000 znakomitych absolwentów zaangażowanych we współpracę z zagranicą, między innymi w dyplomacji, wojskowości, prawie, finansach, biznesie, mediach, edukacji oraz wielu innych dziedzinach. Tym samym ich wkład w rozwój kraju jest nie do przecenienia.Związek Absolwentów pozwala utrzymać silne więzi pomiędzy dawnymi studentami a ich Alma Mater.

Od kwietnia 2006 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Xiamen.
Od maja 2007 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Szanghaju.
Od maja 2007 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Makau.
Od czerwca 2008 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Yunnanie.
Od grudnia 2012 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Centralnej Dzielnicy Biznesowej (CBD).
Od grudnia 2013 roku działa oficjalna filia Związku Absolwentów PUJO.
Od stycznia 2014 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO we Francji.
Od grudnia 2014 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Kantonie.
Od kwietnia 2015 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Hong-Kongu.
Od kwietnia 2015 roku działa filia Związku Absolwentów PUJO w Ameryce Północnej.
Od pierwszej połowy 2015 roku kolejno powstawały kolejne Związki Absolwentów powiązanych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Handlu, agencją prasową Xinhua, Centralną Telewizją Chińską, China Daily, Chińskim Radiem Międzynarodowym itd. Powstało również Towarzystwo Absolwentów – Młodych Przedsiębiorców.

“Na całym świecie, wszędzie tam gdzie powiewa czerwona flaga z pięcioma gwiazdami, znajdują się nasi absolwenci”.Zapraszamy absolwentów PUJO z całego świata do aktywnego udziału w organizowaniu Związków Absolwenckich.Mamy nadzieję, że w przyszłości w każdym zakątku świata absolwenci PUJO będą mogli odnaleźć swoich szkolnych kolegów oraz podtrzymać swoje więzi ze swoją macierzystą uczelnią.Tam gdzie nasi absolwenci tam PUJO. Ze studentami na całe życie!

Adres zrzeszenia: ttp://xyh.bfsu.edu.cn/

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/