Jednostki badawcze
Chińskie Centrum Studiów nad Nauczaniem Języków Obcych
Centrum Studiów Europy Środkowowschodniej
Centrum Studiów Japonistycznych
Centrum Studiów Brytyjskich
Centrum Studiów Kanadyjskich
Centrum Studiów Rozwoju Narodowego Potencjału Językowego
Pekińska Baza Badawcza Zagranicznej Wymiany Kulturowej i Kultur Światowych
Innowacyjne Centrum Promocji Kultury Chińskiej za Granicą
Chińskie Centrum Testowania Języków Obcych
Instytut Studiów Historii Powszechnej
Pekińskie Centrum Studiów Japonistycznych
Chińskie Centrum Studiów Sinologii Zagranicznych
Instytut Literatury Zagranicznej
Instytut Studiów Języków Obcych
Instytut Spraw Międzynarodowych
Centrum Studiów nad Językami i Kulturami Światowymi
Centrum Studiów Dyplomacji Publicznej
Centrum Studiów ONZ i Organizacji Międzynarodowych
Centrum Studiów Prawnego Systemu Antykorupcyjnego w Chinach i za Granicą
Światowe Centrum Informacyjne Studiów Azjatyckich
Instytut Szkolnictwa Wyższego
Centrum Studiów Prawa Edukacyjnego w Chinach i za Granicą PUJO
Centrum Studiów Języków i Kultur Afrykańskich
Instytut Studiów nad Jedwabnym Szlakiem
Centrum Studiów Prawa Własności Intelektualnej PUJO
Centrum Zjednoczonych Emiratów Arabskich PUJO
Centrum Studiów Kultury Germańskiej
Centrum Języka Rosyjskiego
Centrum Studiów Rozwiązywania Sporów Międzynarodowych
Centrum Studiów Prawa Anglo-Amerykańskiego
Pozauczelniana Baza Kształcenia Prawnego PUJO
Centrum Studiów Kanadyjskich PUJO
Centrum Studiów Francuskojęzycznego Obszaru Belgii PUJO
Centrum Badań Quebec
Centrum Badań Szwajcarskich PUJO
Centrum Studiów Tłumaczeń Języka i Kultury
Centrum Studiów Stosunków Wschodu i Zachodu
Centrum Studiów Genderowych i Światowych
Centrum Studiów Języka Angielskiego w Biznesie
Centrum Studiów Zarządzania Międzykulturowego
Centrum Studiów Systemowych i Przemysłowych
Centrum Studiów Organizacji i Strategii Przedsiębiorstw
Centrum Studiów Zarządzania
Centrum Studiów Gospodarki Światowej i Gospodarek Krajowych
Instytut Studiów Finansów i Biznesu Międzynarodowego
Centrum Studiów Krajów G20
Centrum Studiów Europy Środkowowschodniej
Centrum Studiów Fińskich
Narodowe Centrum Studiów nad Nauczaniem Języków Obcych Online
Centrum Studiów Afryki i Azji Zachodniej
Centrum Badań Azji Południowo-Wschodniej
Centrum Korei Południowej i Północnej
Centrum Studiów i Nauczania Języka Koreańskiego
Centrum Badań Azji Południowej
Instytut Języka i Kultury Sirindhorn
Chińskie Centrum Studiów Malajskich
Centrum Studiów Amerykańskiej Literatury Chińskiej Emigracji
Centrum Lingwistyki i Lingwistyki Stosowanej przy Wydziale Anglistyki
Centrum Studiów Literatury Anglo-Amerykańskiej
Centrum Studiów Amerykańskich
Centrum Studiów Tłumaczeniowych
Centrum Studiów Brytyjskich
Centrum Studiów Australijskich
Centrum Studiów Irlandzkich
Centrum Studiów Kanadyjskich
Centrum Komunikacji Międzynarodowej
Centrum Studiów Międzykulturowych Wydziału Anglistyki PUJO
Centrum Studiów Emigracji Chińskiej
Komitet Rozwoju i Badań Kadry Nauczycielskiej Wydziału Anglistyki
Instytut Ekonomii Światowej
Instytutu Filozofii i Kultury
Centrum Badań nad Księgą Przemian i Konfucjanizmem PUJO
Centrum Studiów Przemysłu Kulturowego
Centrum Informacyjne Nauczania Języka Chińskiego na Świecie
Centrum Studiów Komparatystycznych i Badań Międzykulturowych
Centrum Studiów i Rozwoju Zasobów Nauczania Języka Chińskiego na Świecie PUJO
Centrum Studiów Języka Angielskiego do Zastosowań Specjalnych
Chińsko-Kanadyjskie Centrum Wymiany Kulturowo-Edukacyjnej
Centrum Studiów nad Sri Lanką
Centrum Indonezyjskie
Centrum Badań Języka i Kultury Łacińskiej
Centrum Studiów Polskich
Centrum Studiów Medialnych
Centrum Badań Etyki i Polityki Mediów
Centrum Studiów Meksykańskich
Centrum Studiów Krajów i Obszarów Francuskojęzycznych
Centrum Studiów Europy Północnej
Centrum Studiów Prawa Chińskiego i Afrykańskiego
Centrum Studiów Współczesnej Literatury Francuskiej

 

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/