Opis programu

 

Wydział Języka i Literatury Chińskiej Uczestnicy kursów językowych Kształcenie poza-dyplomowe języka chińskiego
Studia I stopnia Nazwa programu: Filologia chińska
Studia II stopnia  

Nazwa programu 1.: Stopień magistra w nauczaniu języka chińskiego jako obcego

Nazwa programu 2.: Studia II stopnia: Komparatystyka i literatura obca

Nazwa programu 3.: Studia II stopnia: Starożytna literatura chińska

Nazwa programu 4.: Studia II stopnia: Język i pismo chińskie

Nazwa programu 5.: Studia II stopnia: Lingwistyka i lingwistyka stosowana

Studia III stopnia Nazwa programu: Studia III stopnia: Komparatystyka i badania międzykulturowe
Programy specjalne Centrum Szkolenia Języka Chińskiego jest odpowiedzialne za zarządzanie specjalnymi programami dla studentów zagranicznych. Według specjalnych potrzeb można dostosować program kształcenia, ustanowić nauczanie indywidualne, dostosować lub utworzyć specjalny harmonogram zajęć, itp.
Wydział Gospodarki Międzynarodowej Cały program nauczany w języku angielskim  

1.Uczestnicy kursów językowych (program poza-dyplomowy): Chińskie studia biznesowe

2.Studia I stopnia: Biznes międzynarodowy, Marketing międzynarodowy, Finanse międzynarodowe, Biznes chiński

3.Studia II stopnia: Biznes chiński i stosunki międzynarodowe

Prawo – Biznes chiński i stosunki międzynarodowe

Zarządzanie i inżynieria – Stosunki międzynarodowe

Program nauczany w języku chińskim 1.Studia I stopnia

Studia I stopnia – Ekonomia: Ekonomia i handel międzynarodowy, Finanse

Studia I stopnia – Zarządzanie: Rachunkowość, Zarządzanie biznesem, Biznes międzynarodowy, Biznes elektroniczny, Zarządzanie informacją i systemy informacyjne

2. Studia II stopnia: Ekonomia międzynarodowa i stosunki międzynarodowe

Wydział Anglistyki Program studiów I stopnia Kierunki: Język i literatura angielska, Tłumaczenie języka angielskiego
Program studiów II stopnia Kierunki: Język i literatura angielska (Literatura angielska i amerykańska, Lingwistyka i lingwistyka stosowana, Amerykanistyka, Anglistyka, Studia australijskie, Studia kanadyjskie, Studia irlandzkie), Translatoryka
Program studiów III stopnia Kierunki: Język i literatura angielska (Literatura angielska i amerykańska, Lingwistyka i lingwistyka stosowana, Amerykanistyka, Europeistyka, Nauczanie języków obcych, Studia międzykulturowe), Translatoryka
Programy studiów chińskich Program: Buddyzm i kultura chińska, Chińska myśl klasyczna, Współczesna literatura chińska, Chiny na srebrnym ekranie, Współczesna polityka i ekonomia chińska, Wprowadzenie do polityki chińskiej, Porównanie cywilizacji chińskiej i zachodniej
Stosunki międzynarodowe Program studiów I stopnia dla studentów zagranicznych na kierunku Dyplomacja
Program studiów II stopnia dla studentów zagranicznych na kierunku Współczesne stosunki Chin z zagranicą”
Wydział Studiów Rosyjskich Uczestnicy kursów językowych Kierunki: Język rosyjski, Tłumaczenia
Uczestnicy zaawansowanych kursów językowych Kierunek: program „Tłumaczenia w teorii i praktyce” chiński-rosyjski
Studia I stopnia Kierunki: Język rosyjski
Studia II stopnia Kierunki: Współczesny język rosyjski, Literatura rosyjska, Kultura i społeczeństwo Rosji, studia II stopnia na kierunku Tłumaczenia (MTI)
Studia III stopnia Kierunki: współczesny Język rosyjski, Literatura rosyjska, Kultura i społeczeństwo Rosji, Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Azjatyckich i Afrykańskich Uczestnicy kursów językowych Kierunki: tajski, malajski, koreański, laotański, kambodżański, wietnamski, birmański, turecki, suahili, indonezyjski, syngaleski, hausa, hebrajski, perski, hindi, urdu.
Uczestnicy zaawansowanych kursów językowych Kierunki: poszerzony program „Tłumaczenia w teorii i praktyce” (chiński-koreański, chiński-wietnamski, chiński-laotański, chiński-birmański, chiński-tajski, chiński-malajski, chiński-syngaleski, chiński-turecki, chiński-suahili)
Studia I stopnia Kierunki: tajski, malajski, koreański, laotański, kambodżański, wietnamski, birmański, turecki, suahili, indonezyjski, syngaleski, hausa, hebrajski, perski, hindi, urdu.
Studia I stopnia Kierunki: Literatura i języki Azji i Afryki (tajski, malajski, laotański, koreański). Kierunki badań: języki obce, literatura obca, tłumaczenia w teorii i praktyce, kultura wybranego kraju.
Instytut Germanistyki „Chińsko-Niemiecki program dwudyplomowych studiów II stopnia kierunku Germanistyki Międzykulturowej” (Realizowany wspólnie z Uniwersytetem Nankińskim i Uniwersytetem w Getyndze. Rekrutacja przeprowadzana jest każdego roku, pierwszy rok studiów 10 studentów niemieckich spędza na Uniwersytecie w Getyndze, drugi na PUJO lub Uniwersytecie Nankińskim. Po ukończeniu programu studenci otrzymują tytuły obydwóch uczelni).
Wydział Prawa Program studiów II stopnia „Chińskie i Międzynarodowe Prawo Handlowe” na PUJO
Szkoła Dyplomowa Translatoryki i Przekładu Studia II stopnia: Tłumaczenia w teorii i praktyce – tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia w teorii i praktyce – tłumaczenia symultaniczne wielojęzykowe, magister translatoryki (MTI).
Centrum Międzynarodowych Studiów Chińskich Program studiów II stopnia “Międzynarodowe Studia Chińskie”
Instytut Edukacji On-line Krótkoterminowe programy kursu języka chińskiego

 

Chińskie Centrum Studiów nad Nauczaniem Języków Obcych Kurs otwarty w ramach porozumienia o współpracy między innymi z Instytutem Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego, Uniwersytecie w Sheffield i Uniwersytecie Auckland.
Seria programów “Confucius China Studies Program” Program studiów III stopnia, program studentów wizytujących “Understanding China”, program „Young Leaders Fellowship”, program grantów publikacyjnych i przeznaczonych na konferencje międzynarodowe.

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
Biuro studentów zagranicznych

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
Biuro Instytutu Konfucjusza

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn