Kierunki studiów II stopnia
Prawo cywilne i handlowe
Prawo międzynarodowe
Prawo własności intelektualnej
Sądownictwo międzynarodowe i egzekwowanie prawa
Chińskie i zagraniczne systemy polityczne
Socjalizm naukowy i międzynarodowe ruchy komunistyczne
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja
Zarządzanie publiczne i dyplomatyczne
Studia regionalne
Dziennikarstwo
Komunikacja
Lingwistyka i lingwistyka stosowana
Język i pismo chińskie
Starożytna literatura chińska
Komparatystyka i literatura obca
Język i literatura angielska
Język i literatura rosyjska
Język i literatura francuska
Język i literatura niemiecka
Język i literatura japońska
Język i literatura hiszpańska
Język i literatura arabska
Języki i literatura europejska
Języki i literatura azjatycko-afrykańska
Lingwistyka obca i lingwistyka obca stosowana
Komparatystyka i badania międzykulturowe
Translatoryka
Polityka językowa i planowanie
Nauczanie języka chińskiego jako obcego
Badania regionalne Azji i Afryki
Prawo międzynarodowe i zarządzanie regionalne
Biznes międzynarodowy i zarządzanie regionalne
Stosunki międzynarodowe i badania regionalne
Komunikacja międzynarodowa
Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem
Handel międzynarodowy i zarządzanie inwestycyjne
Logistyka międzynarodowa i zarządzanie dostawami
Zarządzanie wielonarodowe i zarządzanie informacją
Tytuły studiów II stopnia:
Magister translatoryki
Magister nauczania języka chińskiego jako obcego
Magister finansów
Magister biznesu międzynarodowego

 

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/