Dane

 

O uczelni 1941   Utworzenie uczelni
Kształcenie 4965   Przyjętych studentów na studia I stopnia

2559   Studentów studiów II i III stopnia (w tym 427 studentów studiów doktoranckich i 2132 studentów studiów magisterskich)

1410   Studentów zagranicznych

51%  Odsetek studentów języków mniej powszechnych wyjeżdżających za granicę

3   Liczba osób na konkurencyjnych pozycjach w pierwszej trójce „Rankingu konkurencyjności absolwentów chińskich uczelni wyższych w 2015 roku”.

Kadra 1281   Obecnie zatrudniona kadra nauczycielska i administracyjna

680     ‎‎‎ Łączna liczba nauczycieli

351     Profesorów (122 profesorówi 229 profesorów nadzwyczajnych)

150+   Ekspertów zagranicznych z 46 krajów

Kształcenie 22     Bezpośrednie wydziały

78     Kierunków studiów I stopnia

4       Kluczowe Dyscypliny Narodowe

67     Otwartych języków obcych

25     Otwartych języków urzędowych Unii Europejskiej

10     Otwartych języków urzędowych Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

25     Jedynych w kraju dostępnych języków

1:11   Stosunek nauczyciel-uczeń

44     Jednostki przyznające tytuł magistra

19     Jednostek przyznających tytuł doktora

1       Jednostka habilitująca

Badania naukowe 1       Kluczowa baza badawcza Ministerstwa Edukacji wśród uczelni humanistycznych i społecznych

4       Baza badań regionalnych i międzynarodowych Ministerstwa Edukacji

1       Krajowe Centrum Badań Językowych

1       Kluczowa baza badawcza nauk filozoficznych i społecznych w Pekinie

10     Regularnie publikowanych specjalistycznych czasopism (w tym 3 główne czasopisma)

Wymiana i współpraca międzynarodowa 21   Utworzonych Instytutów Konfucjusza za granicą

400+ Ponad 400 uczelni wyższych i instytucji z 88 krajów i regionów, z którymi nawiązano współpracę i wymianę

Kampus 463654   Powierzchnia budynków (m2)

1264000   Zbiory biblioteki (w tym 656000 egzemplarzy zagranicznych)

2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/