Instytut Konfucjusza

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Kolombo

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa

Instytut Konfucjusza w Londynie

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Zayed

Instytut Konfucjusza w Barcelonie

Instytut Konfucjusza przy Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Hankuk

Instytut Konfucjusza w Krakowie

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Malaya

Instytut Konfucjusza przy Sapienza - Uniwersytet Rzymski

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa

Instytut Konfucjusza w Nürnberg-Erlangen

Instytut Konfucjusza w Monachium

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytet w Getyndze

Instytut Konfucjusza w Düesseldorfie

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Palackiego

Instytut Konfucjusza w Liège

Instytut Konfucjusza w Brukseli

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wiedeńskim

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Tirańskim

Instytut Konfucjusza w Sofii


2 West Third Ring Road,100089 Beijing, China

Biuro współpracy i wymiany międzynarodowej

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/