Mata Pelajaran Ijazah Kedoktoran

 

Bahasa Inggeris dan Sastera
Bahasa Rusia dan Sastera
Bahasa Perancis dan Sastera
Bahasa Jerman dan Sastera
Bahasa Jepun dan Sastera
Bahasa Sepanyol dan Sastera
Bahasa Arab dan Sastera
Bahasa Eropah dan Sastera
Bahasa Asia dan Afrika, dan Sastera
Linguistik dan Linguistik Gunaan Bahasa Asing
Sastera Bandingan dan Kajian Silang Budaya
Terjemahan
Perancangan dan Dasar Bahasa
Pengajaran Bahasa Mandarin sebagai bahasa asing
Pengajian Serantau Asia dan Afrika
Undang-undang Antarabangsa dan Tadbir Urus Wilayah
Perniagaan Antarabangsa dan Tadbir Urus Wilayah
Hubungan Antarabangsa dan Pengajian Serantau
Komunikasi Antarabangsa

2 North Xisanhuan avenue, district Haidian, Beijing

Pusat pertukaran dan komunikasi

https://international.bfsu.edu.cn/en/
Pejabat hal-ehwal pelajar antarabangsa

https://osao.bfsu.edu.cn/
Pejabat Institut Kongzi

https://kzxy.bfsu.edu.cn/
General Administration Office