Rombongan BFSU Melawat Negara Laos dan Negara Vietnam

Dari 4hb. hingga 11hb. November, Timbalan Prisiden BFSU Yan Guohua memimpin satu rombongan lawatan melawat ke negara Laos dan negara Vietnam. Dalam tempoh lawatan itu, mereka melawat Universiti Kebangsaan Laos (The National University of Laos), Radio Kebangsaan Laos (The Lao National Radio), Akademi Sains Sosial Laos (Laos Academy of Social Sciences), Universiti VNU Sains Sosial dan Kemanusiaan (VNU University of Social Sciences and Humanities), Universiti Hanoi Akademi Pengajian Sains Sosial Vietnam (Hanoi University,Vietnam Academy of Social Sciences), Universiti Pedagogi Bandar Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City University of Pedagogy), dan Universiti Sains Sosial dan Kemanusiaan Bandar Ho Chi Minh (Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities), dan mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan pemimpin-pemimpin universiti dan institusi yang dinyatakan mengenai kemungkinan untuk menjalinkan kerjasama.

校领导率团访问老挝、越南配图

2 North Xisanhuan avenue, district Haidian, Beijing

Pusat pertukaran dan komunikasi
Pejabat hal-ehwal pelajar antarabangsa
Pejabat Institut Kongzi
General Administration Office