PEKINAS SVEŠVALODU UNIVERSITĀTES (PSU) VADĪTĀJI PIEDALĪJĀS 13. KONFŪCIJA INSTITŪTA KONFERENCĒ

PEKINAS SVEŠVALODU UNIVERSITĀTES (PSU) PARTNERU KONFŪCIJA INSTITŪTU 2018. GADA SANĀKSME