ວາລະສານວິຊາການ

 

ກໍານົດເວລາເປີດເຜີຍແຜ່ການຈັດພິມນິຕະຍາສານມືອາຊີບວາລະສານວິຊາການ

《ການຄົ້ນຄົນຄວ້າການຮຽນແລະການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການໂຕ້ວາທີສາກົນ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການຮຽນຮຍນການສອນພາສາຣັດເຊຍຂອງຈີນ》
《ການສຶກສາພາສາອັງກິດ》
《ການສຶກສາພາສາຝຣັ່ງ》
《ການສຶກສາພາສາຣັດເຊຍ》
《ການຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີສັງຄົມມະນຸດສາດພາສາເຢຍລະມັນ》
《ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຈີນສາກົນ》
ການສອນສຶກາພາສາຈີນສາກົນ(ພາສາຈີນ—-ອັງກິດ)

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

[email protected]ທດ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected]
[email protected]ຂົງຈື້

0086-10-88816540
[email protected]