ວາລະສານວິຊາການ

 

ກໍານົດເວລາເປີດເຜີຍແຜ່ການຈັດພິມນິຕະຍາສານມືອາຊີບວາລະສານວິຊາການ

《ການຄົ້ນຄົນຄວ້າການຮຽນແລະການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການໂຕ້ວາທີສາກົນ》(ກົມວາລະສານແກ່ນສານ)
《ການຮຽນຮຍນການສອນພາສາຣັດເຊຍຂອງຈີນ》
《ການສຶກສາພາສາອັງກິດ》
《ການສຶກສາພາສາຝຣັ່ງ》
《ການສຶກສາພາສາຣັດເຊຍ》
《ການຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີສັງຄົມມະນຸດສາດພາສາເຢຍລະມັນ》
《ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຈີນສາກົນ》
ການສອນສຶກາພາສາຈີນສາກົນ(ພາສາຈີນ—-ອັງກິດ)

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

0086-10-88816549/0671/6424
wsclxb@bfsu.edu.cn
ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn