ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາເອກ

ພາສາແລະວັນນະຄະດີອັງກິດ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຣັດເຊຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຝຣັ່ງ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເຢຍລະມັນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີຍີ່ປຸ່ນ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີແອສປາຍ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີອາຣັບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີເອີຣົບ
ພາສາແລະວັນນະຄະດີ ອາຊີ—ອັບຟຣິກາ
ພາສາສາດຕ່າງປະເທດແລະປະຍຸກພາສາສາດ
ການປຽບທຽບວັນນະຄະດີແລະການຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງຊາດ
ການຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາ
ນະໂຍບາຍແລະແຜນການດ້ານພາສາ
ການສຶກສາພາສາຈີນສາກົນ
ການຄົ້ນຄວ້າພາກພື້ນ ອາຊີ—ອັບຝຣິກາ
ກົດຫມາຍສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການທຸລະກິດສາກົນແລະການບໍລິຫານເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນສາກົນແລະເຂດແຄວ້ນ
ການຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານສາກົນ

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

0086-10-88816215
[email protected]