Programi

 

Fakultet za kineski jezik i književnost Redovni nestudijski tečajevi Tečajevi kineskog jezika
Preddiplomski programi Kineski jezik
Diplomski programi

Program 1: Nastava kineskog kao stranog jezika
Program 2: Komparativna i svjetska književnost
Program 3: Starija kineska književnost
Program 4: Kineski jezik i književnost
Program 5: Lingvistika i primijenjena lingvistika

Doktorski programi Komparativna književnost i međukulturale studije
Posebni programi  Centar za kineski jezik organizira tečajeve kineskog jezika za strane studente. Oni su prilagođeni potrebama pojedinaca i provode se u dogovorenim terminima.
Međunarodna poslovna škola Programi na engleskom jeziku a. Redovni nestudijski tečajevi: Kineske poslovne studije
b. Preddiplomski programi: Međunarodno poslovanje; Međunarodni marketing; Međunarodne financije; Kineske poslovne studije
c. Diplomski programi: Kineski poslovni i međunarodni odnosi
Diploma s područja prava – Kinesko privredno pravo i međunarodni odnosi
Diploma s područja poslovnih studija i inženjerstva – Međunarodno poslovanje
Programi na kineskom jeziku Preddiplomski programi
Diplomirani ekonomist: Međunarodna ekonomija i trgovina / Financije
Diplomirani menadžer: Računovodstvo / Poslovna administracija / Međunarodno poslovanje / E- poslovanje / Informacijski menadžment i informacijski sustavi
Diplomski programi: Međunarodno poslovanje i međunarodni odnosi
Fakultet za engleski jezik i međunarodne studije Preddiplomski programi Engleski jezik i književnosti; Prevođenje
Diplomski programi Engleski jezik i književnost (britanska i američka književnosti / Lingvistika i primijenjena lingvistika / Američke studije / Australske studije / Kanadske studije / Irske studije);  Studij prevođenja; Magistar prevođenja i interpretacije (MTI)
Doktorski programi Engleski jezik i književnost /Britanska i američka književnosti / Lingvistika i primijenjena lingvistika / Američke studije / Europske studije / Nastava stranog jezika / Interkulturalne studije); Studij prevođenja
Kineske studije Budizam i kineska kultura; Klasična kineska filozofija; Suvremena i moderna kineska književnost; Kina na ekranu; Politička ekonomija moderne Kine; Politika moderne Kine; Zapadna civilizacija s kineskim poređenjem.
Fakultet za međunarodne odnose i diplomaciju Diplomski program – Moderna Kina i vanjski odnosi
Fakultet za ruski jezik Redovni tečajevi Tečajevi ruskog jezika; Prevođenje
Napredni tečajevi Prevođenje – teorija i praksa; Kinesko-ruski prijevod
Preddiplomski programi Ruski jezik
Diplomski programi Suvremeni ruski jezik; Ruska književnost; Rusko društvo i kultura; Magistar prevođenja i interpretacije (MTI)
Doktorski programi Moderni ruski jezik; Ruska književnost; Rusko društvo i kultura; Međunarodni odnosi
Fakultet za azijske i afričke studije Redovni tečajevi Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kambodžanski jezik; Vijetnamski jezik; Burmanski jezik; Turski jezik; Swahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindski jezik; Urdu
Napredni tečajevi Azijski i afrički jezici i književnosti (Tajski / Malajski / Laoški / Korejski jezik); Strani jezik / Strana književnost / Prijevod – teorija i praksa / Kulturološke studije
Preddiplomski programi Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kambodžanski jezik; Vijetnamski jezik; Burmanski jezik; Turski jezik; Swahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindski jezik; Urdu
Diplomski programi Azijski i afrički jezici i književnosti (Tajski / Malajski / Laoški / Korejski jezik); Strani jezik / Strana književnost / Prijevod – teorija i praksa / Kulturološke studije
Odsjek za njemački jezik Dvopredmetni magistarski program kinesko-njemačkih međukulturalnih i germanskih studija (Program se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Nanjingu i Sveučilištem u Göttingenu. Svake godine se upisuje 10 kineskih i 10 njemačkih studenata. Studenti prve godine studiraju na Sveučilištu u Göttingenu, a drugu godinu na BFSU ili na Sveučilištu u Nanjingu. Po završetku studija, studenti stječu dva magistarska naziva, jedan na kineskom, jedan na njemačkom sveučilištu).
Pravni fakultet Diplomski program: Kinesko i međunarodno gospodarsko i poslovno pravo
Diplomska škola za prevođenje i tumačenje Diplomski programi: Prevođenje – teorija i praksa (konferencijsko prevođenje) / Prevođenje – teorija i praksa (višejezično konferencijsko prevođenje, MTI)
Međunarodni institut za kineske studije Poslijediplomski program kineskih studija.
Visoka škola za e-učenje i cjeloživotno obrazovanje Kratki tečajevi kineskog jezika.
Nacionalni istraživački centar za strane jezike Ugovori o nastavnoj suradnji sa stranim sveučilištima – Sveučilište u Londonu i Sveučilište u Sheffieldu, Velika Britanija, te Sveučilište u Aucklandu na Novom Zelandu.
Program “Konfucijska nova sinologija” Bilateralne istraživačke stipendije za doktorske programe, stipendije za doktorski studij u Kini, stipendije za program “Razumijevanje Kine”, stipendije za program “Mlade vođe”, financiranje znanstvenih publikacija, potpora za sudjelovanje na međunarodnim skupovima.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089