Programi

 

Fakultet za kineski jezik i književnost Redovni nestudijski tečajevi Tečajevi kineskog jezika
Preddiplomski programi Kineski jezik
Diplomski programi

Program 1: Nastava kineskog kao stranog jezika
Program 2: Komparativna i svjetska književnost
Program 3: Starija kineska književnost
Program 4: Kineski jezik i književnost
Program 5: Lingvistika i primijenjena lingvistika

Doktorski programi Komparativna književnost i međukulturale studije
Posebni programi  Centar za kineski jezik organizira tečajeve kineskog jezika za strane studente. Oni su prilagođeni potrebama pojedinaca i provode se u dogovorenim terminima.
Međunarodna poslovna škola Programi na engleskom jeziku a. Redovni nestudijski tečajevi: Kineske poslovne studije
b. Preddiplomski programi: Međunarodno poslovanje; Međunarodni marketing; Međunarodne financije; Kineske poslovne studije
c. Diplomski programi: Kineski poslovni i međunarodni odnosi
Diploma s područja prava – Kinesko privredno pravo i međunarodni odnosi
Diploma s područja poslovnih studija i inženjerstva – Međunarodno poslovanje
Programi na kineskom jeziku Preddiplomski programi
Diplomirani ekonomist: Međunarodna ekonomija i trgovina / Financije
Diplomirani menadžer: Računovodstvo / Poslovna administracija / Međunarodno poslovanje / E- poslovanje / Informacijski menadžment i informacijski sustavi
Diplomski programi: Međunarodno poslovanje i međunarodni odnosi
Fakultet za engleski jezik i međunarodne studije Preddiplomski programi Engleski jezik i književnosti; Prevođenje
Diplomski programi Engleski jezik i književnost (britanska i američka književnosti / Lingvistika i primijenjena lingvistika / Američke studije / Australske studije / Kanadske studije / Irske studije);  Studij prevođenja; Magistar prevođenja i interpretacije (MTI)
Doktorski programi Engleski jezik i književnost /Britanska i američka književnosti / Lingvistika i primijenjena lingvistika / Američke studije / Europske studije / Nastava stranog jezika / Interkulturalne studije); Studij prevođenja
Kineske studije Budizam i kineska kultura; Klasična kineska filozofija; Suvremena i moderna kineska književnost; Kina na ekranu; Politička ekonomija moderne Kine; Politika moderne Kine; Zapadna civilizacija s kineskim poređenjem.
Fakultet za međunarodne odnose i diplomaciju Diplomski program – Moderna Kina i vanjski odnosi
Fakultet za ruski jezik Redovni tečajevi Tečajevi ruskog jezika; Prevođenje
Napredni tečajevi Prevođenje – teorija i praksa; Kinesko-ruski prijevod
Preddiplomski programi Ruski jezik
Diplomski programi Suvremeni ruski jezik; Ruska književnost; Rusko društvo i kultura; Magistar prevođenja i interpretacije (MTI)
Doktorski programi Moderni ruski jezik; Ruska književnost; Rusko društvo i kultura; Međunarodni odnosi
Fakultet za azijske i afričke studije Redovni tečajevi Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kambodžanski jezik; Vijetnamski jezik; Burmanski jezik; Turski jezik; Swahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindski jezik; Urdu
Napredni tečajevi Azijski i afrički jezici i književnosti (Tajski / Malajski / Laoški / Korejski jezik); Strani jezik / Strana književnost / Prijevod – teorija i praksa / Kulturološke studije
Preddiplomski programi Tajski jezik; Malajski jezik; Korejski jezik; Laoški jezik; Kambodžanski jezik; Vijetnamski jezik; Burmanski jezik; Turski jezik; Swahili; Indonezijski jezik; Singalski jezik; Hausa; Hebrejski jezik; Perzijski jezik; Hindski jezik; Urdu
Diplomski programi Azijski i afrički jezici i književnosti (Tajski / Malajski / Laoški / Korejski jezik); Strani jezik / Strana književnost / Prijevod – teorija i praksa / Kulturološke studije
Odsjek za njemački jezik Dvopredmetni magistarski program kinesko-njemačkih međukulturalnih i germanskih studija (Program se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Nanjingu i Sveučilištem u Göttingenu. Svake godine se upisuje 10 kineskih i 10 njemačkih studenata. Studenti prve godine studiraju na Sveučilištu u Göttingenu, a drugu godinu na BFSU ili na Sveučilištu u Nanjingu. Po završetku studija, studenti stječu dva magistarska naziva, jedan na kineskom, jedan na njemačkom sveučilištu).
Pravni fakultet Diplomski program: Kinesko i međunarodno gospodarsko i poslovno pravo
Diplomska škola za prevođenje i tumačenje Diplomski programi: Prevođenje – teorija i praksa (konferencijsko prevođenje) / Prevođenje – teorija i praksa (višejezično konferencijsko prevođenje, MTI)
Međunarodni institut za kineske studije Poslijediplomski program kineskih studija.
Visoka škola za e-učenje i cjeloživotno obrazovanje Kratki tečajevi kineskog jezika.
Nacionalni istraživački centar za strane jezike Ugovori o nastavnoj suradnji sa stranim sveučilištima – Sveučilište u Londonu i Sveučilište u Sheffieldu, Velika Britanija, te Sveučilište u Aucklandu na Novom Zelandu.
Program “Konfucijska nova sinologija” Bilateralne istraživačke stipendije za doktorske programe, stipendije za doktorski studij u Kini, stipendije za program “Razumijevanje Kine”, stipendije za program “Mlade vođe”, financiranje znanstvenih publikacija, potpora za sudjelovanje na međunarodnim skupovima.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Ured za međunarodnu razmjenu i suradnju

0086-10-88816715
ieco@bfsu.edu.cn
Ured za Konfucijeve institute

0086-10-88816540
kongzi@bfsu.edu.cn
Administrativni ured

0086-10-88816215
bwxzb@bfsu.edu.cn