Doktorski programi na BFSU

 

Engleski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Japanski jezik i književnost
Španjolski jezik i književnost
Arapski jezik i književnost
Europski jezici i književnosti
Azijski i afrički jezici i književnosti
Strana opća i primijenjena lingvistika
Komparativna književnost i međukulturalne studije
Studij prevođenja
Jezična politika i planiranje Nastava kineski kao strani jezik
Azijske i afričke studije
Međunarodno pravo i regionalna uprava
Međunarodno poslovanje i regionalna uprava
Međunarodni odnosi i regionalne studije
Međunarodne komunikacijske studije

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Administrativni ured

0086-10-88816215
[email protected]