האוניברסיטה במספרים

1941  שנת ייסוד על האוניברסיטה
4965  סטודנטים לתואר ראשון

2559    סטודנטים לתארים מתקדמים

( 2132 סטודנטים לתואר שני, 427 סטודנטים לתואר שלישי)

1410 סטודנטים מחו”ל

51%   מן הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים שפות בעלות תפוצה מועטה זוכים לפרק לימודים בחו”ל.

3    BFSU  עומדת במקום שלישי במדד תחרותיות הבוגרים בשוק עבודה ב-2015

סטונדטים
1281 חברי סגל אקדמי  ומנהלי

680  חברי סגל הוראה

351  פרופסורים (122 פרופסורים מן המנין, 229 מרצים בכירים)

150  למעלה מ-150  מומחים זרים מ-46 מדינות

סגל המרצים
22  בתי ספר ומחלקות

78 תוכניות לתואר ראשון

4 חוגים לעקרונות יסוד לאומיים

67 שפות

25  השפות הרשמיות באיחוד האירופי

10 השפות הרשמיות של ארצות דרום מזרח אסיה

25 שפות הנלמדות בסין אך ורק  ב-BFSU

1:11 היחס מורים לסטודנטים

44  תוכניות לתואר שני

19 תוכניות לתואר שלישי

1 מרכז לפוסט-דוקטורט

 לימודים
1 יועד כבסיס מרכזי למחקר במדעי הרוח ומדעי החברה הממונה על ידי משרד החינוך הסיני

4 בסיסי מחקר בלימודי המדינה והמחוזות  בפיקוח משרד החינוך של סין

1 מרכז מחקר במסגרת ועדת השפה הלאומית

1 בסיס מרכזי למחקר בפילוסופיה ובמדעי החברה בבייג’ינג

10 כתבי-עת (כולל 3 כתבי-עת מרכזיים

מחקר
21 מכוני קונפוציוס

400  שיתופי פעולה עם למעלה מ 400 אוניברסיטאות ומכונים אקדמיים ב88 מדינות ואזורים

קשרים בינלאומיים
463654  מ”ר

1,264,000 למעלה מ  1,264,000 ספרים בספריה (כולל יותר מ-656,000 ספרים בשפות זרות)

שטח הקמפוס